Pagina opties

Groter
RSS

Gemeente Appingedam dient zienswijze in tegen ontwerp-Vaststellingsbesluit van minister Wiebes

Ieder jaar moet de minister van Economische Zaken en Klimaat een besluit nemen over de hoeveelheid gas die de NAM uit het Groningenveld mag winnen: het Vaststellingsbesluit. Net zoals voorgaande jaren heeft de gemeente Appingedam een zienswijze ingediend tegen de voorlopige plannen van de minister: de afbouw van de gaswinning moet volgens het college en de gemeenteraad sneller en ook moet er meer duidelijkheid komen over de afhandeling van aardbevingsschade en het bouwkundig versterken van woningen.

Volgens burgemeester Anno Wietze Hiemstra staat de veiligheid voorop: "De afbouw van de gaswinning krijgt steeds meer vorm, maar ons kan het niet snel genoeg. Pas wanneer de oorzaak van schade aan onze huizen, scholen en zorgpanden wordt weggenomen kunnen we ons goed richten op de toekomst." Ook andere gemeenten in het aardbevingsgebied hebben een zienswijze ingediend. Uiterlijk 1 oktober publiceert minister Wiebes zijn definitieve gasbesluit. Dan zien de overheden wat er met de opmerkingen uit de zienswijzen is gedaan.

Tegen het besluit van het gasjaar 2018-2019 ging de gemeente Appingedam in beroep. Op 3 juli heeft de Raad van State dit besluit vernietigd. De reden is dat de minister tekort is geschoten in de motivering van het tempo waarin de gaswinning wordt afgebouwd. De bovengrens van de winning, 19,4 miljard kuub, is overeind gebleven.