Pagina opties

Groter
RSS

Gehandicaptenparkeerplaats

Het college van B&W heeft besloten tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Beukenlaan nabij nr. 56.

Dit besluit kunt u vanaf 12 juni 2019 inzien op www.officiëlebekendmakingen.nl en ligt van 12 juni t/m 24 juli 2019 ter inzage bij de Publieksbalie aan de Wilhelminaweg 14 te Appingedam. U kunt via de website (www.appingedam.nl) of telefonisch (via 14 0596) een afspraak maken om het besluit in te zien.

Tot en met 24 juli 2019 kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college.