Pagina opties

Groter
RSS

Gehandicaptenparkeerplaats

Het college van B&W heeft besloten dat aan de Pieter Bieremastraat, de Molenstraat en de Burgemeester Klauckelaan een gehandicaptenparkeerplaats komt.

Wilt u dit besluit lezen? Het staat vanaf 25 maart 2020 op www.officiëlebekendmakingen.nl.

Vanwege de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus, kunt u alleen voor noodzakelijke zaken terecht in het Stadskantoor. Het is hierdoor niet mogelijk om het besluit en de bijbehorende stukken in te zien. Mocht u toch een stuk willen inzien neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 140596. Zij gaan met u op zoek naar een oplossing.

Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u dit laten weten door een brief te sturen naar het college van B&W. Doe dit vóór 7 mei 2020 en omschrijf duidelijk waarom u het er niet mee eens bent.