Pagina opties

Groter
A A
RSS

Nieuws

Nieuws over de gaswinning, aardbevingen en de versterkingsopgave staat op de pagina over het thema aardbevingen.

 • Naturalisatieceremonie in Appingedam

  Tijdens de viering van de landelijke Naturalisatiedag zijn 5 inwoners van de gemeente Appingedam Nederlander geworden. Bij de feestelijke ceremonie op het Stadskantoor  in Appingedam overhandigde  burgemeester Anno Wietze Hiemstra  de documenten behorende bij het bewijs van Nederlanderschap, nadat ieder de verklaring van verbondenheid aflegde. De bijeenkomst werd bijgewoond door genodigden, familie en vrienden.

 • Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

  De gemeente Appingedam nodigt alle inwoners uit voor de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de gemeente Appingedam en de Horecavereniging Appingedam. De traditionele nieuwjaarsreceptie is op donderdag 3 januari 2019 vanaf 19.30u in Centrum Kabzeël (Dijkstraat 77, Appingedam).

 • Wmo- en Hubtaxi tijdens de feestdagen

  Rond de feestdagen is het extra druk bij het Wmo- en Hubtaxivervoer. Wilt u reserveren voor ritten rond de feestdagen? Of maakt u gebruik van vaste ritten? Hieronder leggen we uit waar u rekening mee moet houden.

 • Bezorging afvalkalender 2019

  De afvalkalender 2019 en de afvalwijzer worden deze week in de brievenbus bezorgd. In de afvalkalender voor volgend jaar staan alle inzameldata. Bewaar de kalender dus goed!

 • Openingstijden rond de feestdagen

  In verband met kerst en de jaarwisseling gelden er aangepaste openingstijden voor het Stadskantoor, de Stadswerf en de Damster Zorgbalie. Hieronder ziet u wanneer u bij ons terecht kunt.

 • OV-ambassadeurs in Appingedam

  Voor veel mensen is het reizen met het openbaar vervoer niet eenvoudig. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het gebruik van de OV-chipkaart, het opladen ervan en het gebruik van de automaten. Hiervoor kunt u binnenkort bij de Damster Zorgbalie hulp krijgen van OV-ambassadeurs.

 • Beperking van verstrekking persoonsgegevens BRP

  De gemeente houdt van alle inwoners persoonsgegevens bij in de basisregistratie personen (BRP). Andere (overheids)instanties kunnen sommige gegevens opvragen als dat nodig is voor de uitvoering van hun wettelijke of maatschappelijke taken. Voor sommige instanties kunt u de gemeente vragen om geen gegevens te verstrekken. Hieronder leest u meer over deze geheimhouding.

 • Raad stemt in met plannen nieuwbouw RENN4 en tijdelijke huisvesting IKC's Olingertil en OPwierde

  De plannen voor de bouw van een nieuw regionaal kindcentrum  voor kinderen met een beperking (RENN4) zijn 28 november jl. goedgekeurd door de Damster gemeenteraad. Een duurzaam, gasloos, bijna energieneutraal (BENG) gebouw met een tijdelijke extra schil om huisvesting te bieden aan de Integrale Kindcentra (IKC's) Olingertil en OPwierde, gedurende de versterking van die gebouwen.

 • Schadeafwikkeling Solwerderstraat-Oost

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam heeft besloten om de schade van de bewoners van de Solwerderstraat-Oost, die zij hebben geleden door de vervanging van de damwand, voor te financieren op basis van het definitieve schaderapport van een onafhankelijke schade-expert.

 • Vernieuwingsplan Opwierde-Zuid

  Op 27 november 2018 zijn bewoners van Opwierde-Zuid door Woongroep Marenland en gemeente Appingedam geïnformeerd over het vernieuwingsplan voor de wijk. Tijdens de avond is het totaalbeeld gepresenteerd. Dit kunt u hieronder bekijken.

 • Reële tarieven Wmo 2019

  De gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Bedum, Winsum, De Marne, Eemsmond, Oldambt, Veendam, Pekela en Stadskanaal hebben een onderzoek uitgevoerd om per 1 januari 2019 tot reële tarieven te komen voor dienstverlening op het gebied van Wmo Begeleiding, Dagbesteding en Kortdurend Verblijf. Onder deze ondergrens kunnen geen Wmo diensten Begeleiding worden geleverd. De ondergrenzen zijn vastgesteld.

 • Open brief over Plan van aanpak versterkingsopgave

  Op 22 november jl. presenteerde de Nationaal Coördinator Groningen het plan van aanpak voor de versterkingsopgave. Naar aanleiding van dit plan van aanpak heeft het college van burgemeester en wethouders een open brief opgesteld voor de inwoners van de gemeente Appingedam.

 • Groen licht wijkvernieuwing Opwierde-Zuid

  Een nieuwe, duurzame en aardbevingsbestendige wijk. Dat is wat de Gemeente Appingedam, Woongroep Marenland en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) willen met de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam. Op dinsdag 27 november presenteerde de gemeente Appingedam haar plannen voor de herstructurering van de wijk. Tegelijk gaf NCG groen licht voor de plannen rondom de nieuwbouw van aardbevingsbestendige woningen.

 • Carbidschieten tijdens Oud en Nieuw

  Carbidschieten is een leuke traditie rond de jaarwisseling. De gemeente Appingedam wil dit leuk en vooral veilig houden. Jammer genoeg gebeuren er jaarlijks veel ongelukken door het gebruik van een deksel. Carbidschieten met een bal is een stuk veiliger. Hieronder leest u waarom.

 • Ondertekening Prestatieafspraken Appingedam 2019

  Woongroep Marenland, Woonstichting Groninger Huis, Woonzorg Nederland, Huurdersvereniging De Maren, Huurdersadviesgroep Woonstichting Groninger Huis en de gemeente Appingedam hebben 26 november de Prestatieafspraken 2019 voor de woningmarkt in Appingedam ondertekend.

 • Appingedam zet drie trouwambtenaren in het zonnetje

  De gemeente Appingedam heeft dinsdag 20 november officieel afscheid genomen van Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (Babs) Annie Blaak. De 80-jarige trouwambtenaar stopt ermee vanwege haar leeftijd. Ze is precies 25 jaar Babs geweest in de gemeente Appingedam en vindt het, zoals ze zelf zegt, 'tijd voor een nieuwe generatie'.

 • Gladheid bestrijden

  De gemeente moet gladde wegen binnen de bebouwde kom bestrijden. De gemeente strooit als de wegen glad worden door bevriezing, sneeuw of ijzel.

 • Gemeente Appingedam wil "I amsterdam" letters

  Het college van B&W van de gemeente Appingedam heeft het stadsbestuur van Amsterdam gevraagd de letters I amsterdam over te mogen nemen. In een brief aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Amsterdam, wordt het verzoek onderbouwd.

 • Vaststelling gemeentelijke belastingverordeningen en tarieven 2018

  In de openbare raadsvergadering van 14 december 2017 zijn de verordeningen met betrekking tot gemeentelijke heffingen 2018 met de bijbehorende tarieven vastgesteld door de gemeenteraad. De verordeningen zijn redactioneel aangepast aan de laatste wetswijzigingen en jurisprudentie.