Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

Nieuws over de gaswinning, aardbevingen en de versterkingsopgave staat op de pagina over het thema aardbevingen.

 • Noordelijk verbod demonstraties met landbouwvoertuigen niet verlengd

  Het verbod om met trekkers te demonstreren wordt in de Veiligheidsregio's Groningen, Drenthe en Fryslân niet verlengd.

 • Verdubbeling N33 van levensbelang voor economische ontwikkeling van de regio

  De gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Midden-Groningen en Het Hogeland en de bedrijven Groningen Seaports en Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta hebben vandaag een gezamenlijke brief gestuurd naar Provinciale en Gedeputeerde Staten van Groningen. Aanleiding is berichtgeving over de ontstane financiële situatie bij de aanleg van de zuidelijke ringweg in de stad Groningen en de mogelijke oplossing daarvoor.
   

 • Meer kroos dan normaal

  Bij warm weer liggen er op wateren en vijvers meer kroos en waterplanten dan normaal. Kan dit kwaad? Hieronder leggen we uit hoe het zit.

 • Start bouw RENN4

  Met de onthulling van het bouwbord werd op 7 juli de start gevierd van de bouw van het nieuwe kindcentrum in Appingedam. De eerste heipalen zijn afgelopen week de grond in geslagen.

 • Toffe activiteiten voor kinderen in de zomervakantie!

  De zomervakantie kan voor sommige kinderen in verband met de maatregelen rondom de coronacrisis niet doorgaan zoals gepland. JongGOUD Eemsdelta heeft daar iets op bedacht!

 • Verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen binnen Veiligheidsregio Groningen

  De afgelopen dagen hebben demonstraties van groepen boeren met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen op verschillende plekken geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden.

 • Koninklijke Onderscheidingen alsnog uitgereikt

  Burgemeester Koos Wiersma heeft vanmorgen tijdens een feestelijke bijeenkomst op Landgoed Ekenstein aan drie Damsters de bijpassende versierselen van een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Op vrijdag 24 april kregen de inwoners  al een telefoontje van de burgemeester. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus konden de bijpassende versierselen van een Koninklijke Onderscheiding toen niet worden uitgereikt. Vanochtend gebeurde dat alsnog.

 • Wethouders naar actiebijeenkomst Gemeenten in Nood in Den Haag

  We schreeuwen het van de daken. Er moet meer geld naar de gemeenten!' Onder dat motto nemen wethouder Annalies Usmany-Dallinga van de gemeente Appingedam en wethouder Meindert Joostens van de gemeente Delfzijl donderdag 2 juli namens de Eemsdelta-gemeenten deel aan de actiebijeenkomst Gemeenten in Nood in Den Haag. Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: "We schreeuwen het van de daken! Help de gemeenten! We krijgen onvoldoende geld van het Rijk om de wettelijke taken uit te kunnen voeren. De leefbaarheid staat enorm onder druk als er niets gebeurt. De nood is hoog.

 • Foto's van de omgeving worden gemaakt door het bedrijf CycloMedia B.V.

  In de periode juli tot en met september gaat het bedrijf CycloMedia opnames maken in de gemeente Appingedam. Dit doen zij om de omgeving in beeld te brengen.

 • Wijziging parkeerterrein Eendrachtlocatie

  De gemeente is vorig najaar begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de eerste fase woningbouw op de Eendrachtlocatie.

 • Gemeentewapen en logo Eemsdelta bekend

  Aan het begin van de vergadering van de Raadsklankbordgroep (RKBG) Eemsdelta op woensdag 24 juni is het wapen voor de nieuwe gemeente Eemsdelta onthuld.

 • Dienstverlening Wmo- consulenten voor derde jaar op rij opnieuw zeer goed gewaardeerd

  Gemeenten zijn verplicht ieder jaar een onderzoek te laten doen onder de inwoners die een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding of woningaanpassing.

 • Appingedam sluit 2019 financieel af met positief saldo

  De jaarrekening 2019 van de gemeente Appingedam sluit af met een voordelig saldo van 1,1 miljoen euro. Het eindsaldo is de uitkomst van het gevoerde financiële beleid en te danken aan incidenteel extra geld van het Rijk dat zal worden ingezet voor planvorming in 2020.

 • Brugbediening vanaf 13 juni weer volgens zomerdienstregeling

  Vanaf zaterdag 13 juni 2020 worden alle bruggen in de gemeente Appingedam weer volgens de zomerdienstregeling bediend.

 • Corona: Informatie dienstverlening gemeente update 21 april

 • Stadsnieuws special (oktober 2019)

 • Welk afval mag ik door de wc of wasbak spoelen?

  Alles wat u door de wc of wasbak spoelt, komt in het riool terecht. Sommige producten kunnen het riool verstoppen of vervuilen. Daarom mag u niet al uw afval door de wc of wasbak spoelen. Weet u wat wel en niet in het riool mag?

 • Samen bouwen aan een kansrijke stad (juli 2019)

  In deze extra uitgave van Stadsnieuws gaan we in op de regelingen en instrumenten die er zijn voor inwoners van het aardbevingsgebied.

 • Incidenteel Cultuurbudget

  Organiseert u een project dat betrekking heeft op amateurkunst of erfgoed? Dan is het Incidenteel Cultuurbudget misschien iets voor u.