Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

Nieuws over de gaswinning, aardbevingen en de versterkingsopgave staat op de pagina over het thema aardbevingen.

 • Ontwerpvisie Ruimte voor Energie, gemeente Appingedam

  Burgemeester en wethouders van Appingedam maken bekend dat gedurende zes weken, van donderdag 5 december 2019 tot en met woensdag 15 januari 2020, de ontwerpvisie 'Ruimte voor Energie, een visie op de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie' voor een ieder ter inzage ligt. De ontwerpvisie is opgesteld om een visie en ruimtelijke afwegingskaders te hebben voor vooral zon- en windenergie initiatieven in het grondgebied van de gemeente.

 • Ondertekening Prestatieafspraken Appingedam 2020

  De Prestatieafspraken 2020 voor de woningmarkt in Appingedam zijn 26 november 2019 op het Stadskantoor in Appingedam ondertekend: de eerste ondertekening van de prestatieafspraken in de regio!

 • Daling schoolverzuim in Appingedam, Delfzijl en Loppersum

  Het aantal leerplichtigen in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum dat niet staat ingeschreven op een erkende school of onderwijsinstelling (absoluut verzuim) is gedaald. Dit schooljaar 2018-2019 is één leerplichtige niet ingeschreven. Dat waren er vorig schooljaar 2017-2018 nog vier. Dit blijkt uit het Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 2018-2019. Evenals voorgaande jaren is een gezamenlijk jaarverslag leerplicht 2018-2019 voor de drie gemeenten gemaakt.

 • 75 jaar Vrijheid

  Op 5 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Daarom wil de gemeente extra aandacht schenken aan het herdenken op 4 mei en het vieren van onze vrijheid op 5 mei.

 • Café van de Vrijheid

  U bent welkom bij het Café van de Vrijheid op maandag 2 december vanaf 19.30 uur in de bibliotheek in Appingedam.

 • Aannemer IKC RENN4 gekozen

  Hesco bouw BV uit Stadskanaal is gekozen als aannemer voor de nieuwbouw van IKC RENN4 (Bladergroenschool/de Delta) in combinatie met tijdelijke huisvesting voor de kindcentra OPwierde en Olingertil.

 • Welke Damster wordt een DamSTER?

  De DamSTER is een waarderingsprijs voor een persoon, groep, bedrijf en jongere, die het afgelopen jaar een actieve bijdrage heeft geleverd aan het positief op de kaart zetten van de stad Appingedam.

 • Stadsnieuws special (oktober 2019)

 • Welk afval mag ik door de wc of wasbak spoelen?

  Alles wat u door de wc of wasbak spoelt, komt in het riool terecht. Sommige producten kunnen het riool verstoppen of vervuilen. Daarom mag u niet al uw afval door de wc of wasbak spoelen. Weet u wat wel en niet in het riool mag?

 • Samen bouwen aan een kansrijke stad (juli 2019)

  In deze extra uitgave van Stadsnieuws gaan we in op de regelingen en instrumenten die er zijn voor inwoners van het aardbevingsgebied.

 • Samen bouwen aan een kansrijke stad (mei 2019)

  In deze extra uitgave van Stadsnieuws gaan we in op de regelingen en instrumenten die er zijn voor inwoners van het aardbevingsgebied.

 • Incidenteel Cultuurbudget

  Organiseert u een project dat betrekking heeft op amateurkunst of erfgoed? Dan is het Incidenteel Cultuurbudget misschien iets voor u.