Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

Nieuws over de gaswinning, aardbevingen en de versterkingsopgave staat op de pagina over het thema aardbevingen.

 • Aanvraag reisdocument kan niet op 24 en 25 juni

  Wilt u op maandag 24 of dinsdag 25 juni een reisdocument aanvragen? Let dan even op de volgende wijzigingen.

 • Appingedam wijst acht plaatsen aan voor openbare laadpalen

  Het college van burgemeester en wethouders heeft acht locaties in de gemeente Appingedam aangewezen voor openbare laadpalen voor elektrische auto's.

 • Jaarrekening en jaarverslag 2018 gemeente Appingedam

  Het financiële resultaat van de gemeente Appingedam over 2018 is vrijwel in lijn met de begroting. Dat blijkt uit jaarrekening 2018 die het college van burgemeester en wethouders heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Sloop en nieuwbouw voor 155 woningen in Opwierde-I

  De gemeente Appingedam en de Nationaal Coördinator Groningen(NCG) hebben afgelopen dinsdag (11 juni 2019) de eigenaren van 155 woningen in Opwierde-I verteld wat de inhoud van het versterkingsadvies voor hun woning betekent.

 • Kent u iemand die een lintje verdient?

  In de gemeente Appingedam zetten veel inwoners zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar deze inwoners zouden best eens in het zonnetje gezet mogen worden. Vrijdag 26 april 2019 kregen zes inwoners van Appingedam een Koninklijke onderscheiding. Kent u ook iemand, en vindt u dat die persoon erkenning verdient? De meest waardevolle waardering voor hem of haar is het toekennen van een Koninklijke onderscheiding of 'lintje'.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Het college van B&W heeft besloten tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Beukenlaan nabij nr. 56.

 • Parkeerverbodzone

  Het college van B&W heeft besloten tot het instellen van een parkeerverbod aan de Opwierderweg, het gedeelte vanaf de inrit van Opwierderweg 97 tot het Eemskanaal.

 • Vaststelling Bestemmingsplan Stad Appingedam – Opwierde Zuid, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarde

  Burgemeester en wethouders van Appingedam maken op grond van artikel 3.8 Wro bekend dat de gemeenteraad op 23 mei 2019 het Bestemmingplan "Stad Appingedam Deelplan Opwierde Zuid" en beeldkwaliteitsplan gewijzigd heeft vastgesteld. Voor dit bestemmingsplan hebben burgemeester en wethouders op 7 mei 2019, op grond van de Wet geluidhinder, een hogere waarde vastgesteld voor (nieuw te bouwen) woningen aan de zuidzijde van de Burgemeester Hoofd van Iddekingesingel in Appingedam.

 • Samen bouwen aan een kansrijke stad (mei 2019)

  In deze extra uitgave van Stadsnieuws gaan we in op de regelingen en instrumenten die er zijn voor inwoners van het aardbevingsgebied.

 • Incidenteel Cultuurbudget

  Organiseert u een project dat betrekking heeft op amateurkunst of erfgoed? Dan is het Incidenteel Cultuurbudget misschien iets voor u.

 • Wegafsluiting Patrimoniumstraat

  In de week van 7 januari 2019 wordt begonnen met de sloop van de woningen aan de Patrimoniumstraat.