Pagina opties

Groter
A A
RSS

Nieuws

Nieuws over de gaswinning, aardbevingen en de versterkingsopgave staat op de pagina over het thema aardbevingen.

 • Praat mee over duurzame energie in onze regio

  In 2050 gaan we voor het maken van energie geen aardgas, steenkolen en olie meer gebruiken. We gaan over op duurzame energiebronnen, omdat ze schoon en altijd beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld energie uit zon en wind. Maar waar plaatsen we die zonnepanelen en windmolens? En hebt u nog andere goede ideeën hoe we in onze regio het best kunnen overstappen op duurzame energie?

 • Verandering eigen bijdrage Wmo-vervoer Noord Groningen

  Per 1 maart 2019 verandert de eigen bijdrage voor het Wmo-vervoer.  

 • Vergadering DAL Adviesraad Sociaal Domein

  De DAL Adviesraad Sociaal Domein vergadert op vrijdag 22 februari 2019, aanvang 09.00 uur in het stadskantoor Appingedam.

  Op de agenda staan onder andere de stand van zaken en ontwikkelingen binnen de Participatiewet en informatie over het sociaal domein van de gemeente Loppersum.

  De complete agenda kunt u vinden op de website van gemeente Delfzijl.

 • Gemeenten vragen inwoners mee te denken over geschikte gebieden en bronnen voor duurzame energie

  De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum maken in 2019 gezamenlijk een energievisie. Met deze energievisie bepalen zij samen met inwoners welke stappen gezet moeten worden om uiterlijk in 2050 energieneutraal te kunnen zijn. De energievisie gaat vooral over de ruimtelijke invulling van duurzame energie. Concreet betekent dit: welke gebieden in de woonomgeving (stad, dorp en landelijk gebied) zijn geschikt voor welke duurzame energiebronnen? De gemeenten voeren de komende maanden gesprekken met onder andere inwoners, organisaties en energiecoöperaties. Het is de bedoeling dat de energievisie eind dit jaar klaar is.

 • Parkeerschijfzone

  Het college van B&W heeft besloten tot het instellen van een gedeeltelijke parkeerschijfzone op het Overdiepterrein.

 • College van B&W start met inloopuur voor inwoners

  Het college van burgemeester en wethouders start vanaf maart met inloopuren. Daarmee wordt voor inwoners, organisaties en ondernemers in Appingedam een extra mogelijkheid geboden om met het college in gesprek te gaan. Heeft u een idee, vraag of probleem waar u met  een van de leden van het college van B&W over wil spreken? Burgemeester Anno Wietze Hiemstra, wethouder Annalies Usmany-Dallinga en wethouder Lea van der Tuin-Kuipers gaan graag het gesprek met u aan.

 • Ontwerpbestemmingsplan Stad Appingedam – Scholenlocatie Olingermeeden

  Op grond van artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb), maken burgemeester en wethouders van Appingedam bekend dat met ingang van donderdag 31 januari 2019 tot en met woensdag 20 maart 2019 voor een ieder ter inzage ligt: Ontwerpbestemmingsplan Stad Appingedam – Scholenlocatie Olingermeeden.

 • Plan van Aanpak Versterking Appingedam gepresenteerd

  Het lokale Plan van Aanpak voor de versterkingsoperatie in Appingedam is gereed. Dit plan is opgesteld in samenwerking met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en woningbouwcorporaties.

 • Groningse overheden gaan aan de slag met Regionale Energiestrategie

  De regio Groningen gaat een regionale energiestrategie (RES) maken. In dit plan wordt vastgelegd hoe onze woningen van het aardgas af gaan, waar duurzame energie wordt geproduceerd en welke infrastructuur daarvoor nodig is. Hiermee wordt een vertaling gemaakt van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord naar de regio Groningen. De Groningse gemeenten, provincie en waterschappen stellen de strategie samen op met maatschappelijke organisaties, bedrijven, netbeheerders en inwoners.

 • Gladheid in het winterseizoen

  In de winter kunnen wegen door ijzel of sneeuw glad worden. De gemeente strooit zout om gladheid te bestrijden.

 • Bezoek minister Wiebes van EZK aan Appingedam

  Op 14 januari 2019 heeft Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een bezoek gebracht aan de gemeente Appingedam. De minister werd ontvangen door burgemeester Anno Wietze Hiemstra en wethouder Annalies Usmany-Dallinga. Tijdens zijn bezoek aan Appingedam is de heer Wiebes bijgepraat over de versterkingsaanpak in Appingedam en heeft hij met verschillende bewoners gesproken.

 • Help mee met de campagne voor snel internet in Appingedam

  Snel Internet Groningen zoekt ambassadeurs in Appingedam die een steentje willen bijdragen in de campagne voor de aanleg van snel internet in de gemeente Appingedam.

 • Incidenteel Cultuurbudget

  Organiseert u een project dat betrekking heeft op amateurkunst of erfgoed? Dan is het Incidenteel Cultuurbudget misschien iets voor u.

 • Wegafsluiting Patrimoniumstraat

  In de week van 7 januari 2019 wordt begonnen met de sloop van de woningen aan de Patrimoniumstraat.

 • Nieuwsbrief scholenprogramma

  Al geruime tijd wordt in het aardbevingsgebied gewerkt aan het ‘scholenprogramma’. Dit programma richt zich op het aardbevings- én toekomstbestendig maken van schoolgebouwen. Hieronder kunt u de nieuwsbrief van december 2018 downloaden.