Pagina opties

Groter
A A
RSS

Nieuws

Nieuws over de gaswinning, aardbevingen en de versterkingsopgave staat op de pagina over het thema aardbevingen.

 • Help het riool vrij houden

  In een aantal straten in Appingedam was kort geleden het riool verstopt. Dit kwam door vochtige doekjes die door de wc zijn gespoeld. Op de verpakking staat dat vochtige doekjes in de wc mogen. Maar dat is niet verstandig. Iedereen kan helpen om verstopping van het riool te voorkomen.

 • Start onderzoek naar beschermde dieren

  In april 2019 starten ecologen met het onderzoek naar beschermde dierensoorten in het Groningse aardbevingsgebied. Dit is nodig omdat versterkingswerkzaamheden de woon- en leefgebieden niet mogen verstoren. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) laat daarom onderzoeken waar beschermde dieren in gebouwen en wijken zitten.

 • Vergadering Adviesraad Gehandicapten Appingedam (AGA)

  De AGA nodigt u uit voor het bijwonen van haar vergadering op woensdag 24 april van 19.30 tot 21.00 uur bij de ASWA aan de Klauckelaan 16 (zaal 7) te Appingedam.

 • Vergadering DAL Adviesraad Sociaal Domein

  De DAL Adviesraad Sociaal Domein vergadert op vrijdag 26 april 2019. De vergadering begint om 9.00 uur en is in de B&W-kamer in het gemeentehuis van Delfzijl.

 • Openingstijden rond de feestdagen

  In verband met een aantal feestdagen zijn het Stadskantoor, de Stadswerf en de Damster Zorgbalie niet altijd op de normale dagen geopend. Hieronder ziet u op welke dagen wij gesloten zijn.

 • Blauwe zone op het Overdiepterrein

  Op een gedeelte van de parkeerplaats van het Overdiepterrein heeft de gemeente een blauwe zone ingesteld. U mag hier maximaal 2 uur parkeren. Dit is een proef van 1 jaar.

 • Verfmiddelen niet in de afvoer

  In het voorjaar gaan veel mensen hun huis schilderen. Hebt u na het schilderen middelen over? Deze mag u niet door het toilet of de wasbak spoelen. De buizen kunnen hierdoor namelijk verstopt raken of gaan lekken. Lees hieronder wat u kunt doen om dit te voorkomen.

 • Nieuwe groengas-inzamelwagens voor Appingedam en Delfzijl

  Omrin zamelt met drie nieuwe vrachtwagens het rest- en gft-afval in de gemeenten Appingedam en Delfzijl in. De wit-rode wagens van de afvalinzamelaar rijden op duurzame brandstof, groengas. In een vergistingsinstallatie van Omrin wordt het organisch materiaal omgezet in biogas. Dat wordt weer omgezet in groengas.

 • Handhaving parkeerbeleid

  Er wordt strenger gecontroleerd op het fout parkeren in het centrum van Appingedam. Wij hopen hiermee een rustiger en veiliger straatbeeld te krijgen. Auto's die niet in de vakken staan geparkeerd kunnen een bekeuring krijgen.

 • Inwoners zijn positief over aanpak gemeenten bij de energievisie

  De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum maken samen een energievisie. Met deze energievisie bepalen zij samen met inwoners welke belangrijke stappen gezet moeten worden om de opwekking van duurzame energie te realiseren.

 • Appingedam plant 150 bomen in het buitengebied

  Appingedam wordt een stukje groener met de deelname aan het zogeheten 1000-bomenplan. De laatste jaren zijn er in en rond de stad Appingedam veel bomen gekapt, onder meer door de gevolgen van de essentaksterfte. De komende tijd komt er een flink aantal bomen terug.

 • Wateroverlast op straat

  Door de klimaatverandering worden in Nederland steeds meer hevige regenbuien verwacht. Het riool heeft verschillende taken, waaronder de afvoer van regenwater. Bij hevige regenneerslag kan het riool helemaal vol lopen en blijft er water op straat staan. Dat is niet erg; het water staat dan als het ware even in de file voor afvoer door het riool naar het oppervlaktewater en infiltratie in de bodem. Meestal is dat water binnen een uur weer weg. Maar hevige buien kunnen in sommige gevallen ook leiden tot schade en dat is ongewenst.

 • College van B&W start met inloopuur voor inwoners

  Het college van burgemeester en wethouders start vanaf maart met inloopuren. Daarmee wordt voor inwoners, organisaties en ondernemers in Appingedam een extra mogelijkheid geboden om met het college in gesprek te gaan. Heeft u een idee, vraag of probleem waar u met  een van de leden van het college van B&W over wil spreken? Burgemeester Anno Wietze Hiemstra, wethouder Annalies Usmany-Dallinga en wethouder Lea van der Tuin-Kuipers gaan graag het gesprek met u aan.

 • Gladheid in het winterseizoen

  In de winter kunnen wegen door ijzel of sneeuw glad worden. De gemeente strooit zout om gladheid te bestrijden.

 • Incidenteel Cultuurbudget

  Organiseert u een project dat betrekking heeft op amateurkunst of erfgoed? Dan is het Incidenteel Cultuurbudget misschien iets voor u.

 • Wegafsluiting Patrimoniumstraat

  In de week van 7 januari 2019 wordt begonnen met de sloop van de woningen aan de Patrimoniumstraat.