Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

Nieuws over de gaswinning, aardbevingen en de versterkingsopgave staat op de speciale website www.appingedamversterkt.nl.

 • Vaststelling uitslag verkiezingen van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Eemsdelta

  Vrijdagmorgen 20 november 2020 maakte de voorzitter van het centraal stembureau, burgemeester Gerard Beukema, de definitieve uitslag van de verkiezingen van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Eemsdelta bekend.

 • Subsidieregeling voor kleinschalige ondernemingen

  Nationaal Programma Groningen heeft een subsidieregeling met de naam Impulsloket. Deze subsidie is onder andere bedoeld voor kleinschalige ondernemingen met een maximale omzet van € 20.000,- per jaar.

 • Verruiming ontheffing openingstijden supermarkten op zon- en feestdagen

  Het college heeft vanwege de coronacrisis besloten dat supermarkten op zon- en feestdagen, naast de op 14 oktober 2020 verleende ontheffing, geopend mogen zijn op:

  • zondag 20 december, van 08.00 tot 22.00 uur.

 • Bekendmaking aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instelling gemeente Eemsdelta

  Per 1 januari 2021 worden de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum samengevoegd tot de nieuwe gemeente Eemsdelta. Er start daarom een procedure voor de aanwijzing van een lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten voor de gemeente Eemsdelta. Deze aanwijzing wordt verleend voor een nieuwe periode van 5 jaar.

 • Voorlopige uitslagen, tellijsten, proces verbalen en hoe het verder gaat

  Vanaf 1 januari 2021 gaan de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum samen verder als de gemeente Eemsdelta. Op 18 november 2020 waren in Appingedam, Delfzijl en Loppersum dan ook vervroegde verkiezingen voor de gemeenteraad.

 • Extra afspraken over versterking in het aardbevingsgebied

  Op 6 november 2020 hebben het Rijk, de provincie Groningen en de gemeentes Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt extra afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over de versterking van woningen in het aardbevingsbied. En over perspectief voor de inwoners.

 • Wethouder Van der Tuin start restauratie Damster toren

  De restauratie van de rijksmonumentale Damster toren in het centrum van Appingedam is begonnen. Wethouder Lea van der Tuin- Kuipers van monumentenzorg was aanwezig bij het begin van de werkzaamheden. Deze week is de steiger rondom de 42 hoge Damster toren geplaatst. Daaromheen komen bouwhekken. De werkzaamheden aan de beeldbepalende toren uit 1835 bij de Nicolaïkerk en het Raadhuis duren tot naar schatting april volgend jaar.

 • Veilig vervoer in Noord Groningen

  Mensen in Noord Groningen geven in een klanttevredenheidsonderzoek over Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer aan dat ze tevreden zijn over het vervoer en de veiligheid ervan. Dit onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau ZorgfocuZ, zij onderzochten de kwaliteit van het publiek vervoer (ook wel bekend als doelgroepenvervoer) in 2019.

 • 'Samen sterk tegen Eenzaamheid' jubileumuitgave ASWA-Welzijn en gemeente Appingedam

  Met de uitgave van het jubileumboekje 'Samen sterk tegen Eenzaamheid' besteden ASWA-Welzijn en de gemeente Appingedam extra aandacht aan het thema 'eenzaamheid'. Het is een maatschappelijk urgent probleem, dat in de coronacrisis nog urgenter is geworden.

 • 1,5 miljard extra naar Groningen voor versterking en perspectief

  Het kabinet en de regio Groningen hebben overeenstemming bereikt over een pakket aanvullende maatregelen voor de versterking van woningen in het aardbevingsgebied en voor genoegdoening. Het gaat om een totaalbedrag van ruim 1,5 miljard euro. Dat geld is onder meer bedoeld om huiseigenaren te compenseren, om mensen keuzes te geven en om ongewenste verschillen in straten en wijken te beëindigen. Daarnaast komt er een algemene subsidie voor woningverbetering.

 • Wijziging parkeerterrein Eendrachtlocatie

  De gemeente is vorig najaar begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de eerste fase woningbouw op de Eendrachtlocatie.

 • Samen werken aan een gezonde leefstijl in de gemeente Appingedam

  De gemeente Appingedam en zorgverzekeraar Menzis werken samen om inwoners te begeleiden naar een gezondere leefstijl. Inwoners met een gemeentepolis (GarantVerzorgd-verzekering van Menzis) mogen gebruikmaken van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

 • Start voorbereiding eerste fase woningbouw locatie De Eendracht

  Met de plaatsing van het bouwbord voor de eerste fase woningbouw op locatie De Eendracht  en de ondertekening van de intentieovereenkomsten door twee bouwbedrijven en twee woningbouwcorporaties is een nieuwe fase ingegaan in de ontwikkeling van het gebied. Het is het startsein voor de voorbereiding van realisatie van de eerste fase woningbouw op De Eendrachtlocatie.

 • Gladheid in het winterseizoen

  In de winter kunnen wegen door ijzel of sneeuw glad worden. De gemeente strooit zout om gladheid te bestrijden.

 • Brief wisseling grijze en groene container

  Deze week krijgt ieder huishouden in de gemeente Appingedam een brief met uitleg over de wisseling van de grijze en groene afvalcontainers.

 • Papiercontainer

  De huidige grijze container wordt bij de omwisseling van de nieuwe grijze én groene container een papiercontainer. Deze wordt hiervoor eerst gereinigd. Informatie hierover is vermeld in de brief die inwoners krijgen vanaf 19 oktober voor de omwisseling van de containers.

 • Nieuwe groene en grijze afvalcontainer

  Begin november krijgen huishoudens voor iedere nu bij de gemeente geregistreerde grijze en groene afvalcontainer een nieuwe container. Inwoners ontvangen hierover vanaf 19 oktober een brief met uitleg over de omwisseling. Afvalverwerker Omrin verzorgt samen met DVL Milieuservice de omwisseling. De wisseling van de containers geldt niet voor de hoogbouwwoningen die andere voorzieningen hebben.

 • Meest gestelde vragen en antwoorden omwisseling grijze en groene containers

 • Gratis BEST-tas voor huishoudens Appingedam en Delfzijl

  Op 30 september 2020 gaven de wethouders Jan Menninga (Delfzijl) en Lea van der Tuin (Appingedam) een goed gevulde BEST-tas af bij Hergebruik Plus in Appingedam. De BEST-tas is een gerecyclede tas waarmee gemakkelijk Boeken, kleine Elektrische apparaten, bruikbaar Speelgoed en Textiel ingezameld kunnen worden.

 • Wethouders naar actiebijeenkomst Gemeenten in Nood in Den Haag

  We schreeuwen het van de daken. Er moet meer geld naar de gemeenten!' Onder dat motto nemen wethouder Annalies Usmany-Dallinga van de gemeente Appingedam en wethouder Meindert Joostens van de gemeente Delfzijl donderdag 2 juli namens de Eemsdelta-gemeenten deel aan de actiebijeenkomst Gemeenten in Nood in Den Haag. Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: "We schreeuwen het van de daken! Help de gemeenten! We krijgen onvoldoende geld van het Rijk om de wettelijke taken uit te kunnen voeren. De leefbaarheid staat enorm onder druk als er niets gebeurt. De nood is hoog.

 • Brugbediening vanaf 13 juni weer volgens zomerdienstregeling

  Vanaf zaterdag 13 juni 2020 worden alle bruggen in de gemeente Appingedam weer volgens de zomerdienstregeling bediend.

 • Corona: Informatie dienstverlening gemeente update 21 april

 • Welk afval mag ik door de wc of wasbak spoelen?

  Alles wat u door de wc of wasbak spoelt, komt in het riool terecht. Sommige producten kunnen het riool verstoppen of vervuilen. Daarom mag u niet al uw afval door de wc of wasbak spoelen. Weet u wat wel en niet in het riool mag?

 • Incidenteel Cultuurbudget

  Organiseert u een project dat betrekking heeft op amateurkunst of erfgoed? Dan is het Incidenteel Cultuurbudget misschien iets voor u.