Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

Nieuws over de gaswinning, aardbevingen en de versterkingsopgave staat op de pagina over het thema aardbevingen.

 • Appingedam presenteert sluitende begroting: 'op eigen kracht naar de toekomst'

  Burgemeester en wethouders van Appingedam bieden de raad een sluitende begroting 2020 en een sluitende meerjarenbegroting aan. Het is de laatste begroting van de zelfstandige gemeente Appingedam.  Op 1 januari 2021 gaat de gemeente Appingedam met Delfzijl en Loppersum op in de gemeente Eemsdelta.

 • Appingedam stimuleert woningeigenaren bij verduurzaming

  Inwoners van de gemeente Appingedam met een eigen woning kunnen vanaf 1 november voordelig hun woning verduurzamen. De gemeente stelt hiervoor twee stimuleringsregelingen beschikbaar: de Duurzaamheidslening en de Subsidie Maatwerkadvies Energiebesparing.

 • Vergadering DAL Adviesraad Sociaal Domein

  De DAL Adviesraad Sociaal Domein vergadert op vrijdag 25 oktober 2019. De vergadering begint om 9.00 uur en is in kamer 35 van het Stadskantoor Appingedam.

 • Tegenvallend resultaat Werkplein Fivelingo, reeks maatregelen om tekort weg te werken

  Werkplein Fivelingo ziet zich geconfronteerd met een te verwachten tegenvallend resultaat over de eerste 8 maanden van 2019. Belangrijkste oorzaak is dat het aantal huishoudens dat een beroep doet op een inkomensuitkering is gestegen in plaats van gedaald. De uitstroom naar werk blijft ver achter bij de doelstelling.

 • Inloopuur college van B en W krijgt vervolg

  Het inloopuur van het college van burgemeester en wethouders krijgt met ingang van deze maand een vervolg, afwisselend in het Raadhuis aan de Wijkstraat in het centrum van Appingedam en op locatie. Dat heeft het college van B en W besloten. Het inloopuur werd afgelopen voorjaar ingevoerd. Daarmee werd voor inwoners, organisaties en ondernemers in Appingedam een extra mogelijkheid geboden met de bestuurders in gesprek te gaan.

 • Burgemeester Koos Wiersma beëdigd op 'burgemeesterssteen'

  Koos Wiersma (CDA) is donderdagavond 3 oktober 2019 tijdens de buitengewone raadsvergadering beëdigd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Appingedam door commissaris van de Koning René Paas. De beëdiging vond volgens de traditie plaats op de burgemeesterssteen op het kerkplein naast het Raadhuis in de Wijkstraat. Koos Wiersma(64) volgt Anno Wietze Hiemstra op die burgemeester van de gemeente Aa en Hunze is geworden.

 • Een leven redden kan iedereen: u ook!

  De gemeente Appingedam steunt het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Dit is een landelijk netwerk van vrijwilligers die kunnen reanimeren, ook wel burgerhulpverleners genaamd. Bij een 112-melding van een hartstilstand roept HartslagNu burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer op om de eerste acute hulp te verlenen totdat de ambulance er is. Dit kan levens redden.

 • Stopverbod Bolwerk

  Het college van B&W heeft besloten tot het instellen van een stopverbod aan weerszijden van Bolwerk.

 • Samen bouwen aan een kansrijke stad (juli 2019)

  In deze extra uitgave van Stadsnieuws gaan we in op de regelingen en instrumenten die er zijn voor inwoners van het aardbevingsgebied.

 • Samen bouwen aan een kansrijke stad (mei 2019)

  In deze extra uitgave van Stadsnieuws gaan we in op de regelingen en instrumenten die er zijn voor inwoners van het aardbevingsgebied.

 • Incidenteel Cultuurbudget

  Organiseert u een project dat betrekking heeft op amateurkunst of erfgoed? Dan is het Incidenteel Cultuurbudget misschien iets voor u.

 • Wegafsluiting Patrimoniumstraat

  In de week van 7 januari 2019 wordt begonnen met de sloop van de woningen aan de Patrimoniumstraat.