Pagina opties

Groter
A A

WOZ-waarde

 • Samenvatting

  De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit is de WOZ waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen

 • Hoe werkt het?

  1. De gemeente bepaalt de waarde van een onroerende zaak (WOZ-waarde). Hierbij wordt gekeken naar de prijzen van  vergelijkbare woningen die verkocht zijn binnen de gemeente. De waarde wordt jaarlijks opnieuw getaxeerd.
  2. De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
  3. U ontvangt jaarlijks een aanslagbiljet van de onroerende-zaakbelasting waarop de getaxeerde waarde van uw pand vermeld staat.
  4. Na ontvangst van dit biljet kunt u bij de gemeente een taxatieverslag (*)aanvragen. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald.
  5. Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. Immers, de waarde wordt voor verschillende belastingen gebruikt, zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en, voorzover van toepassing, het eigenwoningforfait en forensenbelasting.
  6. Indien u de vastgestelde waarde te hoog vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen (**).
  7. Het is verstandig om eerst contact op te nemen met de taxateur(***).

  * Het aanvragen van een taxatieverslag kan:

  • Direct via de website kunt u online uw taxatieverslag opvragen (zie tabblad 'Digitaal regelen')
  • Schriftelijk: stuur een brief met naam, adres, aanslagnummer en kopie legitimatiebewijs naar gemeente Appingedam, postbus 15, 9900 AA Appingedam
  • Aan de balie: daarbij moet u de aanslag of het aanslagnummer en een geldig legitimatiebewijs meenemen.

  ** Het indienen van een bezwaar kan:

  • Direct via de website: als u beschikt over DigiD kunt u online bezwaar aantekenen tegen de waardebepaling (zie tabblad 'Digitaal regelen')
  • Schriftelijk: stuur een brief met naam, adres, aanslagnummer en een motivatie van uw bezwaar vergezeld van een kopie legitimatiebewijs naar gemeente Appingedam, postbus 15, 9900 AA Appingedam

  • *** Contact met een taxateur kan:
  • Schriftelijk: door middel van het contactformulier (zie tabblad "digitaal regelen")
  • Aan de balie: daarbij moet u de aanslag of het aanslagnummer en een geldig legitimatiebewijs meenemen.

 • Voorwaarden

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en onderhoudstoestand.
  • Een taxatiebureau of de gemeente zelf doet de waardebepaling.
  • Eén of een aantal woningen in zo'n groep wordt getaxeerd. De andere woningen krijgen dezelfde waarde.
  • De WOZ-waarde is de waarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar vóór het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
 • Online regelen

 • Kosten

  De tarieven voor het bepalen van de aanslag OZB zijn voor het jaar 2017 als volgt vastgesteld:

  De aanslag onroerende-zaakbelastingen wordt berekend met een percentage van de WOZ-waarde.

  De percentages zijn:

  eigenaar van een woning

  0,2596 %

  eigenaar van een niet-woning

  0,3979 %

  gebruiker van een niet-woning

  0,3202 %

 • Tips

  Als u in de loop van een WOZ-tijdvak een woning gaat bewonen (als eigenaar), ontvangt u niet automatisch een taxatieverslag. U kunt bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt.

 • Wetgeving