Pagina opties

Groter
A A

Wob-verzoek indienen

 • Samenvatting

  Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur. U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over beleid van de gemeente. De gemeente geeft zelf informatie via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

  Wilt u informatie opvragen over beleid van de gemeente? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  U dient het Wob-verzoek per post in bij de gemeente; de elektronische weg is niet opengesteld. Geef duidelijk aan welke informatie u wilt.
   

 • Voorwaarden

  Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over beleid van de gemeente.
  • De informatie staat op een 'gegevensdrager'. Bijvoobeeld papier, film, foto, tape of een computerbestand.

  De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

  Afwijzen Wob-verzoek

  De gemeente kan uw verzoek afwijzen om verschillende redenen. Deze redenen staan in de Wob. Bijvoorbeeld als het geven van de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. Of omdat het gaat om vertrouwelijke gegevens.

 • Achtergrond

  U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

  Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. In de ingebrekestelling vraagt u de gemeente binnen 2 weken alsnog te beslissen. Doet de gemeente dit niet? Dan hebt u recht op een dwangsom. Dit is een bedrag dat u krijgt voor elke dag dat de gemeente te laat beslist. Ook kunt u beroep instellen bij de rechter.

  Bezwaar maken

  Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.
   

 • Wetgeving