Pagina opties

Groter
A A

Trouwen

 • Samenvatting

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? Dan doet u eerst een melding in de gemeente waar u gaat trouwen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen of u kunt persoonlijk langs gaan bij de gemeente.

  Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

  In het Trouwloket leest u meer informatie over o.a. trouwlocaties en trouwambtenaren.

 • Wat kost het?

  • Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur: € 372,-
  • Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur: € 765,-
  • Andere uren dan voornoemd tot 20.30 uur op een andere eenmalig gekozen locatie: € 765,-

  Eventuele extra kosten voor de huur van een eigen gekozen locatie zijn niet inbegrepen in bovengenoemde tarieven. Alle tarieven m.b.t. trouwen zijn door de gemeenteraad vastgesteld in de legesverordening 2018.

  Kosteloos trouwen

  Kosteloos trouwen is alleen mogelijk in het Stadskantoor op dinsdagmorgen om 9.00 uur en 9.30 uur. Voorwaarde is dat u beiden of één van beiden in Appingedam woont. De korte zakelijke ceremonie vindt plaats in een spreekkamer. Het huwelijk wordt voltrokken louter in het bijzijn van de getuigen genoemd in de akte en door een ambtenaar van de afdeling Publiekszaken. Wilt u buiten deze twee tijden trouwen op het Stadskantoor dan zijn de bovengenoemde leges van toepassing.

  Inwoners van de gemeente Appingedam, die in aanmerking komen voor de kwijtschelding van de gemeentebelastingen, kunnen kosteloos trouwen op dinsdag in het Raadhuis. Een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Appingedam zal dit huwelijk voltrekken.

 • Kosten

  • Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur: € 372,-
  • Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur: € 765,-
  • Andere uren dan voornoemd tot 20.30 uur op een andere eenmalig gekozen locatie: € 765,-

  Eventuele extra kosten voor de huur van een eigen gekozen locatie zijn niet inbegrepen in bovengenoemde tarieven.

  Kosteloos trouwen

  Kosteloos trouwen is alleen mogelijk in het Stadskantoor op dinsdagmorgen om 9.00 uur en 9.30 uur. Voorwaarde is dat u beiden of één van beiden in Appingedam woont. De korte zakelijke ceremonie vindt plaats in een spreekkamer. Het huwelijk wordt voltrokken louter in het bijzijn van de getuigen genoemd in de akte en door een ambtenaar van de afdeling Publiekszaken. Wilt u buiten deze twee tijden trouwen op het Stadskantoor dan zijn de bovengenoemde leges van toepassing.

  Inwoners van de gemeente Appingedam, die in aanmerking komen voor de kwijtschelding van de gemeentebelastingen, kunnen kosteloos trouwen op dinsdag in het Raadhuis. Een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Appingedam zal dit huwelijk voltrekken.

 • Voorwaarden

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

  Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

 • Gang van zaken

  U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
 • Meenemen

  Informeer vooraf bij de gemeente waar u gaat trouwen welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u de melding doet deze documenten al. U hoeft dan niet alle onderstaande documenten zelf mee te nemen of online te versturen:

  • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig:

  U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

  • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

  U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

  Niet-Nederlanders die in Nederland willen trouwen moeten een Verklaring geen schijnhuwelijk afleggen. Dit kan bij de gemeente waar u wilt trouwen.

  De Verklaring geen schijnhuwelijk is niet nodig, als u:

  • allebei de nationaliteit hebt van een land uit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte;  
  • allebei vreemdeling bent en allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • allebei vreemdeling bent en allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd;
  • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren;
  • een beëindigd buitenlands huwelijk wilt laten registreren

  De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een huwelijk wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

  Heeft u vragen over bovenstaande zaken? Neem dan contact op met één van de medewerkers van de afdeling Publiekszaken via het algemene telefoonnummer 14 0596.

 • Tips

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

  Huwelijksdispensatie

  Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

 • Wetgeving