Pagina opties

Groter

Terras plaatsen

 • Samenvatting

  Voor het houden van een terras of uitstalling is een vergunning nodig. Onder een terras verstaat de gemeente een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd. Van een uitstalling is sprake als iemand goederen op of aan de weg aanbiedt.

 • Belangrijke regels

  • Als een terras of uitstalling zich aan (dus ook op eigen terrein) of op de openbare weg bevindt, is een vergunning nodig (tenzij dit geregeld is in de exploitatievergunning).
  • Een terras waar alcoholhoudende dranken verkrijgbaar zijn, dient vermeld te staan op de Drank- en Horecavergunning.

  De gemeente kan een vergunning weigeren als

  • Het gebruik schade toebrengt aan de weg of gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan.
  • Het gebruik een belemmering kan worden voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
  • Het gebruik afbreuk doet aan andere publieke functies van de openbare ruimte, inclusief de bescherming van het uiterlijk aanzien daarvan.

  Als u (permanente) schermen, afdaken of vlonders wilt gebruiken, is hiervoor in bepaalde gevallen een bouwvergunning vereist.

 • Hoe werkt het?

  U moet een vergunning schriftelijk en ruim voor de start van het seizoen aanvragen. Voordat de gemeente een vergunning afgeeft, vraagt zij de politie en de brandweer om advies.

  De vergunning kunt u aanvragen door het onderstaande formulier ingevuld toe te zenden of te mailen. Bent u een ondernemer en gevestigd in de Europese Unie, dan kunt u de vergunning ook aanvragen door een bericht, met daarin het ingevulde (ingescande) formulier of alle relevante gegevens (zoals uw naam, adres en contactgegevens, het doel van de aanvraag, informatie over waar de activiteiten zullen plaatsvinden eventueel aangevuld met een situatietekening), via uw berichtenbox te versturen. Meer informatie over de berichtenbox kunt u vinden bij het bedrijvenloket.

 • Wat kost het?

  De legeskosten bedragen het in de legesverordening vastgestelde bedrag.

 • Meenemen

  • Een schets van de gewenste situatie (inclusief maten).
  • De periode van openstelling.
  • De tijden van openstelling.
 • Kosten

  De tarieventabel behorende bij de Legesverordening vindt u bij de verwijzingen.

 • Bijlagen