Pagina opties

Groter

Standplaats aanvragen

 • Samenvatting

  Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

  U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • handelingsbekwaam bent.

  * Centrumgebied

  Voor het innemen van vaste (seizoen-/jaar)standplaatsen in het centrumgebied wordt geen vergunning verleend.

  Motivering: het voorkomen van aantasting van de cultuurhistorische en architectonische kwaliteit(welstandscriterium). Dit in verband met de bijzondere functie van de openbare ruimte als visitekaartje van de stad en de bijzondere kwaliteitseisen die dit met zich meebrengt. Bij een levendig en attractief stadshart hoort een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte die het kader moet vormen voor steeds afwisselende activiteiten.

  Een uitzondering wordt gemaakt voor het seizoensgebonden innemen van een standplaats voor een oliebollenkraam op het kerkplein bij de Nicolaïkerk voor de periode 1 november -31 december vanwege het sfeerverhogend karakter.

  * Overige locaties

  Vaste (seizoen-/jaar)standplaatsen kunnen alleen worden ingenomen op:

  - het Harddraversplein (winkelcentrum Opwierde) op de daarvoor gecreëerde locatie, voor maximaal 1 dag per week en alleen voor branches die niet in het winkelcentrum Opwierde zijn gevestigd;

  - het Woonplein aan de Farmsumerweg met toestemming van de eigenaar.

  Bijzondere bepalingen

  Per branche worden maximaal 2 standplaatsvergunningen verleend.

  Standplaatsvergunningen voor het Woonplein worden voor onbepaalde tijd verleend. In de overige gevallen wordt de tijdsduur beperkt tot 5 of 1 jaar.

  Kortdurende of ideële standplaatsen

  Voor standplaatsen ten behoeve van bijvoorbeeld voorlichtings-, vakbonds- of politieke activiteiten is meer ruimte aanwezig omdat het meestal om een aantal uren gaat dat van de standplaats gebruik wordt gemaakt. De locatie wordt per aanvraag beoordeeld. Wanneer gebruik wordt gemaakt van bussen of andere voertuigen wordt bij voorkeur standplaats ingenomen op het Professor Cleveringaplein.

 • Hoe werkt het?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt;
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening);
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.
 • Meenemen

  - Een verklaring waaruit blijkt:

  • op welke plaats u gebruik wilt maken van de standplaatsvergunning (met situatietekening);
  • op welke dag of dagdeel u gebruik wilt maken van de standplaatsvergunning;
  • met welke goederen of diensten u de standplaats wilt gebruiken.

  - Inschrijving Kamer van Koophandel.

  - Een geldig legitimatiebewijs.

 • Achtergrond

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Goed om te weten

  Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

  Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning.

  Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt.
  Een ventvergunning hebt u nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.