Pagina opties

Groter
A A

Standplaats aanvragen

 • Samenvatting

  Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

  *centrumgebied

  Voor het innemen van vaste (seizoen-/jaar)standplaatsen in het centrumgebied wordt geen vergunning verleend.

  Motivering: het voorkomen van aantasting van de cultuurhistorische en architectonische kwaliteit(welstandscriterium). Dit in verband met de bijzondere functie van de openbare ruimte als visitekaartje van de stad en de bijzondere kwaliteitseisen die dit met zich meebrengt. Bij een levendig en attractief stadshart hoort een hoogwaardig ingerichte openbare ruimte die het kader moet vormen voor steeds afwisselende activiteiten.

  Een uitzondering wordt gemaakt voor het seizoensgebonden innemen van een standplaats voor een oliebollenkraam op het kerkplein bij de Nicolaïkerk voor de periode 1 november -31 december vanwege het sfeerverhogend karakter.

  *overige locaties

  Vaste (seizoen-/jaar)standplaatsen kunnen alleen worden ingenomen op:

  *het Harddraversplein(winkelcentrum Opwierde) op de daarvoor gecreëerde locatie

   voor maximaal 1 dag per week en alleen voor branches die niet in het winkelcen-

   trum Opwierde zijn gevestigd;

      

  *het Woonplein aan de Farmsumerweg met toestemming van de eigenaar.

  Bijzondere bepalingen

  Per branche worden maximaal 2 standplaatsvergunningen verleend.

  Standplaatsvergunningen voor het Woonplein worden voor onbepaalde tijd verleend. In de overige gevallen wordt de tijdsduur beperkt tot 5 of 1 jaar.

  Kortdurende of ideële standplaatsen

  Voor standplaatsen ten behoeve van bijvoorbeeld voorlichtings-, vakbonds- of politieke activiteiten is meer ruimte aanwezig omdat het meestal om een aantal uren gaat dat van de standplaats gebruik wordt gemaakt. De locatie wordt per aanvraag beoordeeld. Wanneer gebruik wordt gemaakt van bussen of andere voertuigen wordt bij voorkeur standplaats ingenomen naast de Hema.

 • Hoe werkt het?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening)
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken
 • Meenemen

  Een verklaring waaruit blijkt:

  • op welke plaats u gebruik wilt maken van de standplaatsvergunning (met situatietekening);
  • op welke dag of dagdeel u gebruik wilt maken van de standplaatsvergunning;
  • met welke goederen of diensten u de standplaats wilt innemen.

  Inschrijving Kamer van Koophandel. Daarnaast heeft u een geldige pas van het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel nodig. De pas is verkrijgbaar bij het HBD in Den Haag.

  Vergeet ook niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

 • Kosten

  De tarieventabel behorende bij de Legesverordening vindt u bij de verwijzingen.

 • Achtergrond

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Is er een wachtlijst of heeft de gemeente een maximum ingesteld? Dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.