Pagina opties

Groter
A A

Rioolheffing

 • Samenvatting

  Hebt u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan bent u rioolheffing (heffing op het gebruik van het riool) verschuldigd. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, kan de gemeente de kosten voor inzameling en transport van hemel- en afvalwater en de zuivering van afvalwater betalen.

  De rioolheffing wordt geheven van panden met een oppervlakte >35 m2. Panden < 35m2 zijn vrijgesteld voor de rioolheffing.

 • Hoe werkt het?

  1. U ontvangt van de gemeente een aanslagbiljet waarop staat aangegeven binnen welke termijn en op welke wijze u dient te betalen.
  2. Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift (*). De gemeente zal beoordelen of zij vindt dat uw bezwaar terecht is.

  * Het indienen van een bezwaar kan:

  • Direct via de website: u kunt online bezwaar aantekenen tegen de aanslag via de link bij "Digitaal regelen"
  • Schriftelijk: stuur een brief met naam, adres, aanslagnummer, motivatie van uw bezwaar én een handtekening naar: gemeente Appingedam, t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 15, 9900 AA, Appingedam
  • Aan de balie: daarbij moet u de aanslag of het aanslagnummer en een geldig legitimatiebewijs meenemen.
 • Voorwaarden

  Wie moet rioolheffing betalen?

  De gemeente Appingedam heft rioolheffing van gebruikers van woningen en bedrijfspanden die direct of indirect op de riolering zijn aangesloten.
  Objecten <35 m2 zijn vrijgesteld voor deze belasting.

   Welke kosten dekt de rioolheffing?

  De gemeente legt de rioolheffing op om de rioleringskosten te dekken. Rioleringskosten zijn kosten die voortkomen uit inzameling, transport en zuivering van afvalwater. Ook de kosten voor het beheer van regenwater en grondwater worden gedekt door de rioolheffing.

  De gemeente Appingedam heft alleen van de gebruikers.

 • Online regelen

 • Kosten

  Het tarief voor 2018 bedraagt € 239,40 per perceel per jaar.

 • Wetgeving