Pagina opties

Groter

Openingstijden winkels

 • Samenvatting

  De Winkeltijdenwet bepaalt op welke tijden winkels geopend mogen zijn. De Winkeltijdenwet kent zeer beperkte ontheffingsmogelijkheden. Als u buiten de normale openingstijden geopend wilt zijn (bijvoorbeeld als nachtwinkel), moet u een ontheffing aanvragen.

 • Belangrijke regels

  • winkels mogen geopend zijn van maandag tot en met zaterdag tussen 6.00 en 22.00 uur;
  • voor bijzondere dagen, zoals bijvoorbeeld 4 mei en Goede Vrijdag, gelden afwijkende sluitingstijden;
  • de gemeenteraad kan ten hoogste twaalf zondagen per jaar aanwijzen waarop winkels geopend mogen zijn;
  • om uw winkel buiten de reguliere openingstijden te openen, heeft u een ontheffing van de Winkeltijdenwet nodig.
 • Hoe werkt het?

  Een ontheffing van de Winkeltijdenwet dient u schriftelijk aan te vragen bij de gemeente.

 • Meenemen

  Verklaring over:

  • de reden van de openstelling;
  • de dagen en de tijdstippen waarop u ontheffing wenst.
 • Kosten

  De tarieventabel behorende bij de Legesverordening vindt u bij de verwijzingen.

 • Wetgeving

 • Verwijzingen