Pagina opties

Groter
A A

Openingstijden horeca eenmalig aanpassen

 • Samenvatting

  Wilt u als horecabedrijf een keer langer open zijn dan is toegestaan? In bepaalde gevallen, zoals bij bijzondere evenementen, is dat mogelijk. U moet hiervoor een sluitingstijdenontheffing aanvragen bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. U krijgt tijdig te horen of de ontheffing wordt toegekend.

  Afwijzing

  1. Wordt uw aanvraag afgewezen, dan kunt u bezwaar maken. U richt dit bezwaar aan de burgemeester binnen 6 weken na verzending van de beschikking tot afwijzing.
  2. Indien de burgemeester het bezwaar afwijst, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.
 • Meenemen

  • naam en adres van de aanvrager;
  • naam en adres van de leidinggevende (hij die onmiddellijk leiding geeft aan de activiteiten);
  • adres van het horecabedrijf;
  • datum, tijd en tijdsduur van de gewenste ontheffing;
  • een motivatie van de gewenste ontheffing.
 • Voorwaarden

  Houders van een drank- en horecavergunning of leidinggevenden van horecabedrijven kunnen een ontheffing aanvragen.

  U moet de ontheffing minstens vier weken voor de bedoelde datum aanvragen. Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
   

 • Kosten

  De tarieventabel behorende bij de Legesverordening vindt u bij de verwijzingen.

 • Verwijzingen