Pagina opties

Groter
A A

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Samenvatting

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

  U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

 • Hoe werkt het?

  1. De gemeente bepaalt de waarde van een onroerende zaak (WOZ-waarde). De waarde wordt jaarlijks opnieuw getaxeerd.
  2. De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
  3. U ontvangt jaarlijks een aanslagbiljet van de onroerende-zaakbelasting waarop de getaxeerde waarde van uw pand vermeld staat.
  4. Na ontvangst van dit biljet kunt u bij de gemeente een taxatieverslag (*)aanvragen. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald.
  5. Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. Immers, de waarde wordt voor verschillende belastingen gebruikt, zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en, voorzover van toepassing, het eigenwoningforfait en forensenbelasting.
  6. Indien u de vastgestelde waarde te hoog vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen (**).
  7. Het is verstandig om eerst contact op te nemen met de taxateur(***).

  * Het aanvragen van een taxatieverslag kan:

  • Direct via de website kunt u online uw taxatieverslag opvragen (zie tabblad 'Digitaal regelen')
  • Schriftelijk: stuur een brief met naam, adres, aanslagnummer en kopie legitimatiebewijs naar gemeente Appingedam, postbus 15, 9900 AA Appingedam
  • Aan de balie: daarbij moet u de aanslag of het aanslagnummer en een geldig legitimatiebewijs meenemen.

  ** Het indienen van een bezwaar kan:

  • Direct via de website: als u beschikt over DigiD kunt u online bezwaar aantekenen tegen de waardebepaling (zie tabblad 'Digitaal regelen')
  • Schriftelijk: stuur een brief met naam, adres, aanslagnummer en een motivatie van uw bezwaar vergezeld van een kopie legitimatiebewijs naar gemeente Appingedam, postbus 15, 9900 AA Appingedam
 • Voorwaarden

  De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

 • Online regelen

  U kunt online uw gegevens opvragen via Direct regelen.

 • Kosten

  De onroerendezaakbelasting wordt berekend naar een percentage van de waarde (WOZ) van het pand.

  De gemeenteraad heeft voor 2018 de volgende percentages vastgesteld: 

  Woningen

  Eigenaren:        0,2554 %

  Bedrijfspanden (niet-woningen)

  Eigenaren:        0,4087 %

  Gebruikers:      0,3393 %

 • Tips

  U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

  Hoogte te betalen OZB

  De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

 • Wetgeving