Pagina opties

Groter

Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

 • Samenvatting

  Als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

  De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

  • zelf uw huishouden doen;
  • verplaatsen in en om uw woning;
  • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel;
  • normaal gebruikmaken van uw woning;
  • andere mensen ontmoeten.
 • Belangrijke regels

  De gemeente kan u verschillende soorten hulp geven. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst, boodschappendienst of rolstoelpool.

  Als dit niet voldoende is, dan kan de gemeente u individuele hulp geven, zoals:

  • hulp in het huishouden
  • een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel
  • collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
  • hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning
  • begeleiding
  • opvang
  • beschermd wonen

  De gemeente kan u ook een geldbedrag geven. U kunt de hulp die u nodig hebt dan zelf betalen.

  Voor een Wmo-voorziening is een eigen bijdrage verschuldigd. U betaalt nooit meer dan de kostprijs (incl. onderhoudscontracten). Die wordt vastgesteld en geïnd door het CAK. Uw eigen bijdrage bedraagt in 2020 maximaal € 19,00 per 4 weken. Dit is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie. U kunt meer informatie vinden op www.hetcak.nl.

 • Hoe werkt het?

  • U gaat naar de Damster Zorgbalie.
  • U maakt melding van uw probleem.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

  Uit het gesprek kunnen voor u verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

  • U regelt zelf een oplossing.
  • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen.
  • De gemeente geeft u toegang tot algemene hulp.
  • U doet een aanvraag voor individuele hulp.
 • Kosten

  Eigen bijdrage

  Er geldt een eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp die u ontvangt. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage. Het CAK stuurt u ook de rekening. Het CAK kan u informatie geven over de bijdrage. U kunt hen bereiken op het gratis telefoonnummer 0800 1925 of via de website www.cak-bz.nl.

  Vergoeding van de eigen bijdrage

  Hebt u een inkomen op of rond het sociale minimum? Dan kunt u misschien een vergoeding voor de eigen bijdrage krijgen uit de bijzondere bijstand. Als u hiervoor in aanmerking komt hebt u misschien ook recht op teruggave van belastingen.
  Voor meer informatie over de bijzondere bijstand kunt u contact opnemen met Werkplein Fivelingo via de website www.werkpleinfivelingo.nl of telefoonnummer (0596) 639350.
  Voor vragen over uw verzamelinkomen en/of teruggave van belastingen kunt u contact opnemen met de belastingdienst particulieren via www.belastingdienst.nl of telefoonnummer 0800 0543.

  Vergoeding van extra kosten (meerkosten)

  Hebt u een laag inkomen en maakt u extra kosten door een ziekte of beperking? Als een andere instantie deze kosten niet betaalt, kunt u bij de gemeente een vergoeding aanvragen van maximaal € 200 (in 2019). Dit is geregeld in de "Compensatieregeling tegemoetkoming meerkosten Wmo".

  U kunt deze tegemoetkoming aanvragen met het aanvraagformulier onder Bijlagen. In het document staat meer informatie over deze regeling.

 • Achtergrond

  Na het onderzoek weet u wat u kunt doen om uw probleem op te lossen.

  Nadat u zich gemeld hebt bij de gemeente, heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

 • Goed om te weten

  De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

 • Bijlagen

 • Wetgeving