Pagina opties

Groter
A A

Gemeentegrond gebruiken

 • Samenvatting

  U kunt bij de gemeente een verzoek indienen om gemeentelijke grond in gebruik te nemen. Bij toekenning van het verzoek blijft de gemeente eigenaar van de grond maar geeft u het recht om de grond onder gemeentelijke voorwaarden voor een vastgesteld doel te gebruiken.

 • Hoe werkt het?

  De procedure is afhankelijk van de aard van uw verzoek. U kunt het beste contact opnemen met de contactambtenaar van de gemeente. Deze kan een eerste inschatting geven van de procedure en uw kansen op toekenning van het verzoek.

 • Meenemen

  1. Geldig legitimatiebewijs.
  2. Situatieschets van de betrokken grond.
  3. Beschrijving van het gewenste gebruik.
 • Voorwaarden

  Toekenning van het verzoek is afhankelijk van

  1. De aard van het verzoek.
  2. De beschikbaarheid van de grond.
  3. Het gemeentelijk beleid.