Pagina opties

Groter
A A

Gemeente aansprakelijk stellen

 • Samenvatting

  De gemeente kan schade veroorzaken. Dat kan door iets dat de gemeente heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Bijvoorbeeld door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente.

  Hebt u schade door de gemeente? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U moet bewijzen dat de gemeente iets niet goed heeft gedaan. Is dat het geval? Dan krijgt u de schade vergoed.

 • Hoe werkt het?

  U stuurt uw eis naar de gemeente. Doe dit zelf of vraag een advocaat dit voor u te doen. Zet in uw eis de volgende gegevens:

  • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
  • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
  • welke schade u hebt geleden
  • het schadebedrag
  • namen van specialisten die uw schade hebben bekeken

  Bent u verzekerd tegen de schade? Dan meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente. U kunt ook de rechter om schadevergoeding vragen.

  Vindt de gemeente dat uw schade veroorzaakt is doordat de gemeente niet goed gehandeld heeft? Dan krijgt u uw kosten vergoed.

 • Meenemen

  • bewijs van de opgelopen schade
  • kopie van facturen
  • eventueel een getuigenverklaring
  • eventueel een foto (als bewijs)
 • Wetgeving