Pagina opties

Groter

Bezwaar gemeentelijke belastingen

 • Samenvatting

  U heeft een aanslag ontvangen van de gemeente Appingedam en u bent het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar aantekenen. U kunt ook bezwaar aantekenen als u het niet eens bent met de belasting(en) waarvoor u aangeslagen wordt; OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing, liggeld woonschepen en/of reclamebelasting.

 • Belangrijke regels

  Taxateur

  Voordat u bezwaar maakt kunt u eerst een gesprek aanvragen met de taxateur van de gemeente Appingedam. Hij kan u meer uitleg geven over uw WOZ-waarde. Deze kan bezien of uw bezwaar kansrijk is en op welke wijze u dit het beste kunt doen. Soms blijken andere opties mogelijk. U kunt digitaal een afspraak maken (met DigiD). Indien u niet beschikt over een DigiD kunt u contact opnemen met de afdeling publiekszaken.

  Bezwaarschrift

  Voor het schrijven van een bezwaarschrift hebt u geen juridische kennis nodig. Alleen degene die de aanslag ontvangen heeft en dus de belastingplichtige is, kan bezwaar aantekenen. Het is ook mogelijk om iemand anders dan de belastingplichtige bezwaar te laten aantekenen, bv een adviesbureau. U moet dan deze persoon schriftelijk machtigen. Wanneer u getrouwd bent, mag u ook namens uw echtgenoot/echtgenote bezwaar maken.

  U kunt digitaal bezwaar maken (met digiD). Wilt u schriftelijk een bezwaar opsturen, dan moeten de volgende items in het bezwaar zijn opgenomen:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • u dient aan te geven om welke aanslag het gaat
  • u dient te omschrijven waarom u het niet eens bent met de aanslag
  • u dient het bezwaarschrift te ondertekenen.

  Voor het behandelen van een bezwaarschrift brengt de gemeente geen kosten in rekening.

 • Hoe werkt het?

  U moet het bezwaar indienen binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Appingedam.

 • Online regelen

 • Wetgeving