Pagina opties

Groter

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

 • Samenvatting

  Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

 • Belangrijke regels

  Voor kwijtscheldingsnormen verwijzen wij u naar de website van het Noordelijk Belastingkantoor.

  Het is mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing.

 • Hoe werkt het?

  • U ontvangt een belastingaanslag van de gemeente en denkt recht op kwijtschelding te hebben.
  • Het kwijtscheldingsformulier moet binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag worden opgestuurd.
  • Voor het aanvragen van kwijtschelding verwijzen wij u naar de website van het Noordelijk Belastingkantoor. Hier kunt u, als u inlogt met DigiD, een korte vragenlijst invullen. Mocht het voor u niet mogelijk zijn om in te loggen met DigiD dan kunt u via het Noordelijk Belastingkantoor een kwijtscheldingsformulier aanvragen. Het is niet meer mogelijk deze formulieren aan te vragen of op te halen bij de gemeente Appingedam.

  Let op

  • Als u kwijtschelding aanvraagt krijgt u automatisch uitstel van betaling. Let op! Dit geldt ook als u gebruik maakt van automatische incasso.

  Automatische toetsing bij eerdere kwijtschelding

  Is aan u in 2018 kwijtschelding verleend, dan wordt uw situatie in 2019 automatisch getoetst door het Inlichtingenbureau (tenzij u daar geen toestemming voor heeft gegeven). Naar aanleiding van de toetsing wordt u kwijtschelding verleend, of niet. Bij een positieve toets krijgt u automatische kwijtschelding. Bij een negatieve toets krijgt u een kwijtscheldingsformulier toegestuurd. Hiermee kunt u nogmaals kwijtschelding aanvragen als u denkt hier toch voor in aanmerking te komen.

 • Meenemen

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden

  Deze gegevens hoeft u alleen in te leveren, wanneer u een volledige nieuwe aanvraag moet doen voor kwijtschelding. Dit geldt dus niet voor een zogenaamde 'verkorte aanvraag'.

 • Wetgeving

 • Verwijzingen