Pagina opties

Groter
A A

Afvalstoffenheffing

 • Samenvatting

  U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

 • Hoe werkt het?

  U ontvangt een aanslag afvalstoffenheffing van de gemeente. Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift (*). De gemeente zal beoordelen of zij vindt dat uw bezwaar terecht is.

  *Het indienen van een bezwaar kan:

  • Direct via de website: u kunt online bezwaar aantekenen tegen de aanslag via de bezwaarpagina.
  • Schriftelijk:  stuur een brief met naam, adres, aanslagnummer, motivatie van uw bezwaar én een handtekening naar: gemeente Appingedam, t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 15, 9900 AA Appingedam;
  • Aan de balie: daarbij moet u de aanslag of het aanslagnummer en een geldig legitimatiebewijs meenemen.

  Wijst de gemeente uw bezwaar af, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van deze uitspraak beroep indienen bij de rechtbank. Wanneer u tegen de uitspraak op het bezwaarschrift in beroep gaat, worden aan het beroepschrift dezelfde eisen gesteld als aan het bezwaarschrift. Let u er wel op dat u in uw beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift.

 • Kosten

  De gemeente Appingedam kent twee soorten tarieven, namelijk een- of meerpersoonshuishoudens.

  De tarieven in 2018 bedragen per jaar voor:

  een eenpersoonshuishouden € 241,80
  een meerpersoonshuishouden

  € 267,-

 • Wetgeving