Pagina opties

Groter

Basisscholen en kinderopvang vanaf 11 mei aangepast open

Scholen informeren ouders op welke dagen kinderen op school worden verwacht en welke regels gelden bij het halen en brengen. De kinderopvang is weer open en de Buitenschoolse opvang (BSO) beschikbaar op dagen dat kinderen naar school gaan. De scholen en BSO doen hun uiterste best om zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten.

Ouders die tot voor de coronacrisis al gebruik maakten van kinderopvang moeten de ouderbijdrage doorbetalen. Om de ouders hierin tegemoet te komen, wordt er gewerkt aan een compensatieregeling. Het Rijk compenseert gedurende de weken dat de kinderopvang gesloten is tot de maximum uurprijs. Kijk op de website van de Belastingdienst.