Pagina opties

Groter

Organiseren van sportactiviteiten

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren. Dit altijd onder begeleiding van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. De gemeente Appingedam sluit zich hierbij aan.  Vanaf 11 mei mag iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar.

Vereniging Sport en Gemeenten heeft samen met het NOC*NSF een protocol opgesteld om gemeenten en uitvoerende partijen richtlijnen te geven hoe te handelen en aandachtspunten voor nadere uitwerking. Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document, houdt daarvoor de site van het NOC*NSF in de gaten.

Melding georganiseerde sportactiviteiten

Als gemeente willen we graag op de hoogte zijn van de sportactiviteiten van bovengenoemde jongeren en volwassen in onze gemeente. Wij vragen u daarom het meldformulier sportactiviteiten in te vullen én uw plan van aanpak/protocol eraan toe te voegen. Kijk voor tips hiervoor ook op de website van het NOC*NSF.

Voorwaarden voor het organiseren van een sportactiviteit

Om een activiteit te organiseren moet u zich houden aan een aantal voorwaarden. De volgende voorwaarden gelden:

  • De kinderen / jongeren worden begeleid bij het sporten.
  • De sportactiviteiten vinden uitsluitend buiten plaats.
  • Bij jongeren van 13 t/m 18 jaar en volwassenen wordt de 1,5 meter afstand strikt nageleefd.
  • De gemeente kan toezicht houden op de naleving van de voorwaarden.
  • Er wordt thuis gedoucht.
  • Kleedkamers en kantine blijven gesloten.
  • De organisator / begeleider draagt zorg voor het naleven van de voorwaarden.

Meldformulier sportverenigingen

Meldformulier

Na ontvangst van het meldformulier krijgt u binnen 48 uur van ons een reactie.

Meest gestelde vragen

NOC*NSF heeft een lijst met veel gestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona.

Vragen?

Heeft u alsnog vragen? Dan kunt u bellen met de publieksbalie van de gemeente Appingedam via telefoonnummer 140596. Mailen kan ook naar de contactpersonen: Ruald de Vries, of naar Theun Termeer,