Pagina opties

Groter

Noodverordening COVID-19 in de provincie Groningen

In de provincie Groningen is sinds 15 juli een nieuwe noodverordening van kracht vanwege de coronacrisis. Met deze nieuwe regels wordt invulling gegeven aan de aangekondigde maatregelen van het kabinet. De noodverordening is hieronder als bijlage toegevoegd.