Voorzitter centraal stembureau burgemeester Anno Wietze Hiemstra: "De gemeente Appingedam is gereed voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Gelukkig konden we de ingediende lijsten goedkeuren. Het resultaat is dat 7 partijen deelnemen aan de verkiezingen. Het is de laatste keer dat Appingedam zelfstandig deelneemt. De volgende keer zijn de verkiezingen in de nieuwe DAL-gemeente. Ik hoop dat zoveel mogelijk inwoners van Appingedam op de 21e naar de stembus komen om te stemmen voor hun stad!"

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u uw stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor een raadgevend referendum.

Gemeenteraadsverkiezingen

In de gemeente Appingedam doen de volgende partijen mee:

1. Gemeentebelangen
2. SP
3. CDA
4. Partij van de Arbeid
5. D66
6. ChristenUnie
7. VVD

De gemeenteraad van Appingedam bestaat uit 15 zetels.

Referendum

Het raadgevend referendum gaat over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum leest u op de pagina Verkiezingen.