Woningbouwcorporaties

logo

Snelmenu

Zoeken

Woningbouwcorporaties

Een van de doelen van het Woon- en Leefbaarheidplan is het versterken van de woningmarkt van de Eemsdelta en het verbeteren van de kwaliteit van wonen. We moeten zorgen voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod op de woningmarkt, ook met het oog op de toekomstige ontwikkelingen.

Dat kan alleen met behulp van woningcorporaties die actief zijn in de Eemsdelta. Samen met de gemeenten werken de woningcorporaties aan de woningmarkt in de Eemsdelta.

Deelnemende woningcorporaties:

            

      

Werkt het?

Van visie naar doen: We moeten vooral ook in de gaten houden of we het juiste doen. Daarvoor is de Monitor ontwikkeld. ► Lees meer over de Monitor.