Wonen & Leefbaarheid

logo

Snelmenu

Zoeken

Wonen & Leefbaarheid

Iedere dag wordt er gewerkt aan allerlei projecten in het kader van het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta. Vaak zijn deze projecten heel concreet en kan iedereen zien dat er iets gebeurt. Soms zijn het projecten die wat meer administratief zijn of bevinden ze zich nog in een denkfase. Hier ziet u een aantal voorbeelden van projecten met als thema wonen & leefbaarheid.

Termunten-Termunterzijl: recreatie en toerisme als antwoord op krimp

Woonstichting het Groninger Huis heeft met het project Termunten-Termunterzijl: recreatie en toerisme een antwoord op de krimpproblematiek in het gebied. Dit prachtige project laat zien dat we door een mix van wonen, toerisme en recreatie een antwoord hebben op krimp én daarmee een impuls geven aan de leefbaarheid in deze dorpen.

Wat maakt het project in Termunten-Termunterzijl zo bijzonder?

Het project Termunten-Termunterzijl staat symbool voor hoe Woonstichting Groninger Huis in hun werk staan. Ondanks uiteenlopende bedreigingen en beperkingen blijven zij de kansen benutten die ze zien juist in krimpgebied. Ze stellen hierin hoge eisen aan zichzelf, maar ook aan de stakeholders en partners.

Een project dat écht aansluit bij wat bewoners willen

De oorspronkelijke plannen voor Termunten-Termunterzijl waren aanbodgericht en niet in samenspraak met de bewoners gemaakt. Door echt te luisteren naar bewoners kwamen er nieuwe plannen. Plannen die inspeelden op de zorgen van bewoners over de leefbaarheid en langer zelfstandig wonen. Met de steun van Heuvelman Ibis Projecten B.V. kon echt het verschil gemaakt worden door met een hotel en visserijmuseum toerisme en recreatie toe te voegen aan de plannen. Met de komst van het Visserijmuseum gaat ook nog eens een lang gekoesterde wens van veel bewoners in vervulling.

Een combinatie van wonen en toerisme

Met alle betrokken partijen en Stichting Klankbordgroep Termunten / Termunterzijl wordt samen gerealiseerd:

  • Een hotel met 28 kamers, 2 zorgkamers voor bewoners met een tijdelijke zorgbehoefte en een restaurant met maaltijdservice (Heuvelman Ibis Projecten B.V)
  • Visserijmuseum (Stichting Visserijmuseum Termunterzijl)
  • Zes generatiebestendige duurzame (epc 0,1) sociale huurwoningen passend bij de uitstraling van het dorp en herstructurering Verburghwijk (Groninger Huis)
  • Vergrootte vaarroute naar Blauwestad (provincie Groningen)
  • Recreatiestrand (gemeente Delfzijl)
  • Struinpolder (Groninger Landschap)

Dankzij al deze partijen lukt het om samen dit bijzondere project te realiseren in krimpgebied.

Prachtige initiatieven

Het project bestaat niet alleen maar uit stenen, maar bracht ook prachtige sociale initiatieven voort:

  • De Keuvelstee – een ontmoetingsplaats
  • Innovatieve werkplaats – met dank aan een subsidie (IWP) van de Hanzehogeschool hebben we mogelijkheid om te werken aan levensloopbestendig wonen in krimpgebied

Als deze ontwikkelingen dragen ook bij aan het behoud van voorzieningen. Termunten-Termunterzijl wordt weer een bruisende plek aan de monding van de Dollard waar het fijn recreëren, wonen, werken en ouder worden is.

Meer informatie over dit project vindt u op de website van het Groninger Huis. Klik daarvoor hier.

Bewonersbedrijf Delfzijl-Noord

In Delfzijl-Noord is een aantal enthousiaste inwoners eenn bewonersbedrijf gestart. Het bewonersbedrijf werkt met bewoners voor bewoners. In Delfzijl-Noord is het idee opgevat om van Delfzijl Noord een buurt te maken waar ‘samen doen’ centraal staat. Samen Delfzijl Noord (nog) leuker en beter maken.

Bekijk hier het filmpje op YouTube over de wijk achter de dijk waar het bewonersbedrijf actief is.

Het Bewonersbedrijf Delfzijl Noord probeert initiatieven van bewoners die zich willen inzetten voor de wijk om te zetten tot bewonersbedrijfjes. Deze bewonersbedrijfjes kunnen er voor zorgen dat problemen in de wijk worden aangepakt of meer in de wijk te doen is. Ideeën zijn het tegengaan van zwerfafval, het opzetten van een huiswerkklas, opknappen van speeltuintjes of het opzetten van een repaircafe of speelgoedruilwinkel. 

Wijkcentrum in brede school

Het Bewonersbedrijf heeft nu samen met Wijkbelangen Delfzijl Noord (WDN) het plan om zelf een wijkcentrum in de Brede School Noord te gaan beheren. Dit plan is in de gemeenteraad van Delfzijl goedgekeurd. Dat is een unieke situatie! Het plan om het wijkcentrum zelf te gaan beheren kwam op tijdens een onderzoek naar de toekomst van het beheer van de Brede Scholen in Delfzijl. In de huidige Brede School Noord hadden de gesloopte buurthuizen niet echt een goede plek terug gekregen. Met bewoners en verenigingen gaan het Bewonersbedrijf en WDN samen proberen om weer een echt wijkcentrum in Delfzijl Noord te creëren. 

Lees ook het interview met het bestuur van het bewonersbedrijf op de website van InvoorZorg. Klik daarvoor hier.

De wijkwinkel van de ASWA

De ASWA heeft een wijkwinkel in Appingedam geopend. De winkel wordt gerund door vrijwilligers van De Inzet.

De winkel biedt de vrijwilligers een werkervaringplaats en daarnaast leren ze ook weer om met mensen om te gaan. Wijkbewoners kunnen via de wijkwinkel ook producten verkopen, zoals groente, fruit en zelfgemaakte producten. De wijkbewoners en de vrijwilligers van De Inzet komen zo nader tot elkaar. Wijbewoners kunnen een extra centje bijverdienen en de vrijwilligers van De Inzet zijn aan het werk. 

Hotel met bijzondere vaste gasten in Woldendorp

In Woldendorp bieden een hotel en een supermarkt plaats aan 16 cliënten in dagbesteding. Een prachtig initiatief ddat zorgt voor leven in de brouwerij in het stille Woldendorp.

Een hotel en een supermarkt in Woldendorp, een dorp met nog geen 1000 inwoners, kan dat? Wie bedenkt dat het huis ernaast al te koop stond toen het hotel in 2005 door de huidige eigenaren werd overgenomen, en dat in dezelfde straat meerdere huizen te koop staan, vraagt het zich onwillekeurig even af. Woldendorp heeft geen heel grote aantrekkingskracht. Maar het Wilhelminahotel is sinds de komst van die nieuwe eigenaren geen gewoon hotel meer. En de Troefmarkt, die om de hoek ligt en die van dezelfde eigenaren is, is geen gewone supermarkt. Beide zijn het initiatief van Pauline en Jaap Bouma en zijn opgezet als dagbestedingsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking of een vorm van autisme.

Lees het interview met Pauline en Jaap op de website van InvoorZorg. Klik daarvoor hier.

Herstel Huiskamercafe in Warffum

In Warffum wordt een woning omgebouwd tot een huiskamercafé waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het pand is nu nog verkrot en zal hersteld worden. Daarmee wordt het uiterlijk en de historische structuur van de kerkpaden (specifiek voor Warffum) hersteld. Het pand is te gebruiken door verschillende groepen in het dorp, zoals onderwijs, verenigingen, clubs, zorg, restaurant, etc. De verbouwing en daarna ook de exploitatie wordt met vrijwilligers uitgevoerd.

De stichting die het pand beheert subsidie gekregen om de plannen te realiseren. Het huiskamercafé is gevestigd aan het Noorderkerkpad 13 in Warffum. Tot in de jaren tachtig zat café De Terp in het pand, een begrip in het dorp. Maar de woning staat al jaren leeg en is ernstig verpauperd. Van de inventaris van het café is bijna niets bewaard gebleven. Stichting Noorderkerkpad is sinds kort eigenaar van het voormalige café. Het is niet de bedoeling om van het pand weer een echt café te maken. Het moet een ruimte worden voor alle inwoners van Warffum, waar vergaderingen en kleinschalige evenementen kunnen worden gehouden. In de loop van volgend jaar moet de restauratie zijn afgerond.

 

Bekijk het fimpje van RTV Noord over het Huiskamercafe in Warffum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groen voor Rood in Delfzijl

Een mooi voorbeeld waar van de nood een deugd wordt gemaakt. Van een braakliggend terrein door sloop wordt door bewoners, met medewerking van de gemeente samen een groene oase gemaakt. Dit wordt gedaan via deelprojecten die de bewoners zelf zullen financieren en uitvoeren. Groen voor Rood maakt onderdeel uit van het Actieplan Dorpen & Wijken van de Gemeente Delfzijl.

 

Op de locatie was ooit nieuwbouw gepland, maar door de krimp zijn die ambities geschrapt. Doel van het project Groen voor Rood is om ruimte die overblijft na sloop goed te benutten. De gemeente besloot bewoners uit te nodigen om mee te denken over een groene invulling van het braakliggende terrein in Delfzijl-Noord. Nu zijn er zes deelprojecten: een belevingstuin, schooltuintjes, een dierenweide, een boomgaard, een openluchttheater en een speelweide. Voor elk deelproject is een werkgroep aan de slag met plannen voor realisatie en beheer. Bewoners hebben als het ware het project overgenomen van de gemeente.

 

Bekijk het fimpje van RTV Noord over Groen voor Rood in Delfzijl Noord


► Ga naar de website van de gemeente voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruisend Warffum

Dorpsbelangen en Handelskring Warffum willen een woon- en welzijnsconcept ontwikkelen dat het mogelijk maakt voorzieningen in stand te houden en aan te passen aan de huidige vraag.

 

Zij willen onderzoeken of het nu nog leeg staande café Spoorzicht in Warffum dienst zou kunnen doen als multifunctionele accommodatie of dorpshuis, aangevuld met een functie voor het toerisme. Het initiatief komt van de dorpsbewoners.

Herontwikkeling de Vennen Delfzijl

Het centrum van Delfzijl is, als gevolg van de bevolkingsdaling, te ruim van opzet. De gemeente en ondernemers willen langdurige leegstand van winkels en woningen voorkomen.

 

In het Actieplan Centrum Delfzijl maakt de gemeente het centrum compacter. De herontwikkeling van de omgeving van de huidige Vennenflat is een belangrijk onderdeel van het Actieplan. De subsidie wordt verleend voor het slopen van de Vennenflat en de herinrichting van het huidige Vennenplein.

 

► Lees meer over dit project in het Actieplan Centrum Delfzijl op de website van de gemeente Delfzijl.

Werkt het?

Van visie naar doen: We moeten vooral ook in de gaten houden of we het juiste doen. Daarvoor is de Monitor ontwikkeld. ► Lees meer over de Monitor.