Welzijn & Zorginstellingen

logo

Snelmenu

Zoeken

Welzijn & Zorginstellingen

De opgave op het gebied van welzijn en zorg in de regio Eemsdelta hangt samen met drie ontwikkelingen:

1. Krimp en vergrijzing samen leiden tot een afname van de beroepsbevolking (en daarmee ook tot een afname van het aantal zorgprofessionals).

2. Er komen meer mensen (ouderen) die zorg nodig hebben. Dit gat tussen vraag naar en aanbod van zorg moet worden gedicht.

3. Daarnaast hevelt het Rijk op dit terrein taken over naar gemeenten en dat gaat gepaard met bezuinigingen. Gemeenten hebben dus minder geld voor welzijn en zorg.

Dat betekent voor de welzijn- en zorginstellingen een enorme opgave. Binnen het Woon- en Leefbaarheidplan werken diverse welzijn- en zorginstellingen samen om zich voor te bereiden op de toekomst: in onze krimpregio met vergrijzing moet een (veel) groter deel van de zorg door niet- professionals worden geleverd.

De deelnemende zorginstellingen zijn:

Werkt het?

Van visie naar doen: We moeten vooral ook in de gaten houden of we het juiste doen. Daarvoor is de Monitor ontwikkeld. ► Lees meer over de Monitor.