Welzijn & Zorg

logo

Snelmenu

Zoeken

Welzijn & Zorg

Iedere dag wordt er gewerkt aan allerlei projecten in het kader van het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta. Vaak zijn deze projecten heel concreet en kan iedereen zien dat er iets gebeurt. Soms zijn het projecten die wat meer administratief zijn of bevinden ze zich nog in een denkfase. Hier ziet u een aantal voorbeelden van projecten met als thema welzijn & zorg.

Woonzorgcentrum op terrein disco 538 Uithuizen

Er komt een woonzorgcentrum op het terrein van voormalig discotheek 538 in Uithuizen. Het woonzorgcentrum is geschikt voor mensen met dementie en voor ouderen met een verstandelijke beperking. Stichting 't Gerack in Uithuizen is initiatiefnemen van dit project: Zorg City 538.

De directe aanleiding voor het plan zijn de veranderingen in de zorg en de toenemende vergrijzing. Daarnaast vindt de gemeente Eemsmond leefbaarheid belangrijk. Leefbaarheid voor jong en voor oud, voor gezonde en voor zieke mensen. Met het project Zorg City 538 snijdt het mes dus aan twee kanten: de wens om de leefbaarheid op peil te houden en tegelijkertijd de uitbreiding van het aantal verpleeghuispaatsen.

Het woonzorgcentrum wordt gebouwd in de Leeuwstraat, op de plek van voormalige discotheek 538. De eigenaar is Woongroep Marenland. Vanzelfsprekend zijn zij ook bij het project betrokken.

Lees meer over het project op de website van de gemeente Eemsmond.

Bevorderen anderhalve-lijns voorziening

Er wordt gewerkt aan bevordering van de ontwikkeling van een anderhalve-lijns voorziening in de regio. 

 

Op basis van de nota Nog Beter van Menzis is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor innovatieve vormen van anderhalve-lijns zorg De Stichting Eerste Lijnszorg Appingedam heeft een aanvraag ingediend die inmiddels is gehonoreerd. 

 

► Klik hier voor meer informatie over Nog Beter van Menzis.

Gecombineerde zorgteams Appingedam

In Appingedam ging op 1 oktober 2012 de pilot (T)OPWIERDE van start: een ‘Sociaal Team’ in de wijk Opwierde. Het initiatief werd genomen door de gemeente Appingedam, in het kader van de ‘Damster Aanpak’. Het team bestaat uit een ‘kern’ en een ‘schil’. De kernpartners zijn het algemeen maatschappelijk werk, de thuiszorg en de welzijnsinstelling.

 

Dit team gaat op bezoek bij bewoners om na te gaan of men er prettig woont, hoe men de wijk ervaart en of men iets doet voor de medeburger. Het team is niet op zoek naar problemen, maar naar het eigen initiatief en de eigen kracht van de burger. Wat doet de burger zelf? Welke verbindingen kunnen worden gelegd tussen hulp die nodig is en de zorg en aandacht die het team kan bieden? In de schil zijn wijkagenten, woonconsulenten, de gemeentelijke wijkcoördinator en de sociale dienst op afroep beschikbaar. In voorbereiding voor dezelfde wijk is een andere pilot: ‘Netwerkcoaches’. Wanneer de financiering rond is gaat dit project werken met vrijwilligers. Inzet is bewoners die geen netwerk meer hebben te helpen weer een eigen netwerk op te bouwen. Dit voorkomt vereenzaming.

► Lees meer over dit project op de website van de gemeente Appingedam.

Steunstee Roodeschool

De Steunstee is een veelzijdige ontmoetingsplek in het dorp, die tevens ondersteuning en informatie over wonen, welzijn en zorg biedt. Ook kan er contact worden gelegd met de gemeente en aanbieders van woon-, welzijn-, en zorgdiensten.

 

Steunstee is gestart vanuit het beleid om ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Tijdens de inloopuren kunnen bewoners terecht voor een kop koffie, een praatje en al hun vragen en opmerkingen over het dorp. Ook over zaken die de woning en de woonomgeving betreffen, zoals straatverlichting, openbaar groen en onveilige situaties zijn zij welkom bij Steunstee.
 

► Meer informatie op de website van Steunstee.

GoudOud in Warffum

Het Hofje Goud Oud in Warffum bestaat uit 3 niet los te koppelen maar wel los te ontwikkelen onderdelen:

 

  • Virtueel verzorgingshuis: Een aantal lokale zorgprofessionals waaronder het gezondheidscentrum is bezig dit op te zetten. Het moet aan nagenoeg alle bewoners van Warffum alle zorg bieden die nodig is om thuis te blijven wonen. Kern van het plan is dat de zorg als een pakket wordt aangeboden en mensen daarbij ontzorgd worden.
  • Coördinatiepunt vrijwilligers: Er zijn werkzaamheden (bijv. klusjes) die vooral door vrijwilligers moeten gebeuren of waarvoor mensen moeten betalen. Het idee is om een coördinatiepunt te maken dat herkenbaar is voor het dorp en van waaruit alle diensten worden geregeld.
  • Zorgpension: Wanneer Warfheem fysiek verdwijnt is er geen tastbare plek meer in Warffum voor mensen die zorg nodig hebben of anderen willen ontmoeten. Ook voor mensen die tijdelijk niet in hun eigen huis kunnen zijn of waarvan de mantelzorgers zo nu en dan moeten worden ontlast is er met het verdwijnen van Warfheem geen plek meer. Ter vervanging van deze functies denkt men aan een zorgpension, liefst op de plek van het hudige Warfheem, waar logies, huiskamer, en mogelijk het coördinatiepunt een plek vinden. Ook toevoeging van een hospice en/of een B&B is denkbaar. Men wil dit graag combineren met ouderenwoningen in een beschermde setting als een hofje.
  • Haalbaarheidsonderzoek: Er zal onderzoek worden gedaan naar de financiële haalbaarheid van deze woningen en het zorgpension. De stuurgroep wil een concreet uitgewerkt financieringsplan te maken. Op basis daarvan kan een partner worden gezocht die de zorgwoningen en een zorgpensioen kan realiseren.

 

► Lees meer over dit project op de website van GoudOud.

Werkt het?

Van visie naar doen: We moeten vooral ook in de gaten houden of we het juiste doen. Daarvoor is de Monitor ontwikkeld. ► Lees meer over de Monitor.