Veelgestelde vragen

logo

Snelmenu

Zoeken

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het Woon- en Leefbaarheidplan en onderwerpen die daarmee te maken hebben

 

Heeft u ook een vraag? Mail ons dan! Klik hier voor het contactformulier.

 

Wat is krimp?

Bij krimp wordt gedacht aan bevolkingsdaling. Dat is juist. Maar krimp is meer. Ook de bevolkingsopbouw verandert bij krimp. Jonge mensen en gezinnen trekken weg. De mensen die er blijven, worden ouder. In gebieden met krimp ontstaan dan leegstaande of onverkochte huizen. Voorzieningen zoals winkels, sportclubs en scholen zijn steeds moeilijker in stand te houden. Uiteindelijk komt de leefbaarheid van de gebieden in de knel. Niet alleen onze regio heeft te maken met krimp. Ook in Limburg en Zeeuws Vlaanderen treedt krimp op.

Kijk voor meer informatie over krimp ook op de website van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN): één loket, van en voor Noord-Nederland, om kennis over demografische veranderingen samen te brengen, te delen en te ontwikkelen. ► Ga naar de websire van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland.


Hoeveel neemt de bevolking in de Eemsdelta af?

 

 

De Eemsdelta bestaat uit vier gemeenten: Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum. Al 22 jaar wordt de bevolking hier kleiner: noordoost Groningen is het eerste gebied in Nederland waar de ‘krimp’ toesloeg.

Die ontwikkeling is nog niet ten einde. De bevolking neemt hier de komende jaren verder af; van ruim 65.000 in 2010 tot bijna 52.000 in 2040. Ook het aantal huishoudens wordt kleiner. Die ontwikkeling is al langer gaande, maar de gevolgen worden nu echt zichtbaar en voelbaar.

Niet alleen wonen er minder mensen in het gebied, er treedt ook vergrijzing (meer ouderen) en ontgroening 10.000 (minder jongeren) op. Er komen minder jongeren en gezinnen terug dan er vertrekken. Bovendien vertrekken meer mensen met een 2010 hogere opleiding dan er terugkomen.

Deze ontwikkeling zet de leefbaarheid in dit bijzondere gebied onder druk. Er is bijvoorbeeld meer behoefte aan zorg voor onze ouder wordende bevolking. Tegelijkertijd loopt het aantal basisscholen terug, omdat er minder leerlingen zijn. De voorzieningen krijgen het steeds moeilijker. Winkels hebben bijvoorbeeld moeite het hoofd boven water te houden. We zien dat de voorzieningen steeds meer geconcentreerd op een paar plekken bij elkaar liggen.


Wat is leefbaarheid?

Krimp zet de leefbaarheid onder druk, maar wat verstaan we dan onder een leefbare Eemsdelta? In de wetenschap zijn daar allerlei definities voor bedacht, wij hebben onze eigen invulling eraan gegeven – passend bij het karakter van de Eemsdelta. Wij vinden de volgende aspecten belangrijk:

 • Een gevoel van saamhorigheid. We zijn bereid elkaar te helpen, willen samen voorzieningen in de lucht houden en ontmoeten elkaar graag in onze dorpen en steden.
 • Veiligheid in onze buurten. We willen ons veilig voelen, doordat we lang oud kunnen worden op de plek waar we nu wonen, samen met mensen die we kennen en die voor elkaar kunnen zorgen in de buurt.
 • Een mooie omgeving. Goed onderhouden gebouwen en een goed ingerichte openbare ruimte maken onze omgeving aantrekkelijk en prettig om in te leven.
 • Goed bereikbare voorzieningen. Niet alle voorzieningen kunnen overal worden gehandhaafd. Maar als ze er zijn moeten ze van goede kwaliteit zijn en goed bereikbaar.
 • Een algemeen gevoel van welbevinden. We willen onszelf en anderen kunnen redden, hebben respect voor elkaar en worden door andere mensen opgemerkt en gewaardeerd. Werk en een zinvolle dagbesteding zijn van groot belang.


Wie zit achter het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta?

Het Woon- en Leefbaarheidplan is een unieke samenwerking van 35 verschillende partijen die actief zijn in de Eemsdelta:

 • gemeenten
 • woningcorporaties
 • zorg- en welzijnsinstellingen
 • onderwijsinstellingen
 • MKB Nederland Noord
 • Provincie Groningen

Samen hebben ze het Woon- en Leefbaarheidplan opgesteld: een visie waarin staat hoe de regio zich de komende jaren moet ontwikkelen om voorbereid te zijn op de toekomst.


Wie betaalt het Woon- en Leefbaarheidplan?

Vooralsnog is in totaal 42 miljoen beschikbaar vanuit de gemeenten (1/3 deel), de Provincie Groningen (1/3 deel) en het Rijk (1/3 deel). Daarnaast zetten alle partijen ook eigen middelen in. We komen ver, maar niet ver genoeg: voor een deel is ook hulp van buiten nodig, van het Rijk en de EU.


Ik heb een idee. Bij wie moet ik zijn?

Heeft u een idee om de Eemsdelta regio, uw eigen gemeente, dorp of kern leefbaar te maken en houden? Dat initiatief kunt u natuurlijk altijd zelf nemen. Als u daarbij hulp nodig heeft voor de uitvoering, dan kunt u het beste naar uw gemeente gaan. Zij kunnen u ondersteunen. Ook bij het projectbureau Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta / Eemsdelta Leeft kunt u informatie aanvragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkt het?

Van visie naar doen: We moeten vooral ook in de gaten houden of we het juiste doen. Daarvoor is de Monitor ontwikkeld. ► Lees meer over de Monitor.