Regionale projecten

logo

Snelmenu

Zoeken

Regionale projecten

Iedere dag wordt er gewerkt aan allerlei projecten in het kader van het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta. Vaak zijn deze projecten heel concreet en kan iedereen zien dat er iets gebeurt. Soms zijn het projecten die wat meer administratief zijn of bevinden ze zich nog in een denkfase. Hier ziet u een aantal voorbeelden van regionale projecten.

Retail Academy voor ondernemers Eemsdelta

In samenwerking met Nieuwe Appingedammer Handelsvereniging, Handelsvereniging Centrum Delfzijl, Handelsvereniging Loppersum en Handelsvereniging Uithuizen organiseert MKB-Nederland Noord voor retailondernemers in het Eemsdeltagebied een serie van vier bijeenkomsten over veranderingen in de detailhandel.

Centraal staat de vraag hoe de toekomst van de retail eruit ziet, hoe bedrijven beter kunnen inspelen op de wensen van de veranderende consument en hoe we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat de detailhandel in de regio een impuls krijgt. 

Anders omgaan met rotte kiezen, leegstaande panden of slechte koopwoningen

Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot de oprichting van een organisatie die tot taak heeft het opkopen, slopen of opknappen van koopwoningen, in opdracht van gemeenten.

Samen met de regio's Oost-Groningen en de gemeente De Marne is een aanpak uitgewerkt. Voor de Eemsdelta moet dit leiden tot een fonds voor aankoop en renovatie van 40 rotte kiezen en andere slechte woningen. Er wordt op dit moment gewerkt aan de opzet van een projectorganisatie. In de gemeente Delfzijl loopt een pilot-project voor de sloop van koopwoningen.

 

 

 

 

Veerkracht in de regio

In de regio zijn diverse instellingen actief om burgers te ondersteunen op het gebied van onderwijs, werk, zorg en welzijn. In deze pilot gaan professionals van 13 organisaties experimenteren om participatie mogelijk te maken.

 

De pilot richt zich op de 15% van de bevolking die enige vorm van ondersteuning nodig heeft, en waarvan bekeken wordt in hoeverre een beroep gedaan kan worden op de zelfredzaamheid om participatie te bevorderen. Met dit project willen de gemeenten goede en duurzame methodes ontwikkelen om hen te laten participeren in de samenleving. Door mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren, in een zo sterk mogelijke omgeving, waarbinnen iedereen naar zijn of haar vermogen (overheid, burger en markt) verantwoordelijkheid neemt. 

 

 

 

 

► Bekijk hier een presentatie over dit project.

Versterken organisatiekracht in gemeenten

Er komt een regionale en stapsgewijze aanpak van de sociale cohesie in de kernen van de Eemsdelta. Er wordt een quick scan per buurt of dorp gemaakt, er wordt een visie opgesteld en het plan wordt uitgevoerd.

Met sociale cohesie wordt de mate waarin burgers in de maatschappij verbondenheid ervaren en zich medeverantwoordelijk voelen voor het algemeen welzijn bedoeld. Sociale cohesie en leefbaarheid zijn zeer nauw met elkaar verbonden.

 

 

 

 

 

Werkt het?

Van visie naar doen: We moeten vooral ook in de gaten houden of we het juiste doen. Daarvoor is de Monitor ontwikkeld. ► Lees meer over de Monitor.