Organisatie en bestuur

logo

Snelmenu

Zoeken

Organisatie en bestuur

Samenwerkingsverband van 35 partijen

Het Woon- en Leefbaarheidplan is uniek, omdat 35 partijen samenwerken. Dat vraagt om een bestuur waarin alle partijen een gelijkwaardige relatie kunnen hebben. Het bestuur van het Woon- en Leefbaarheidplan is als volgt ingericht:

 

  • StuurgroepPLUS: De samenwerkende partijen formeren een gezamenlijke intersectorale stuurgroep waarin relevante delegaties van de overheden en de sectoren uit het maatschappelijk middenveld deelnemen.

  • Stuurgroep: In de stuurgroep vindt voorlopige besluitvorming plaats op basis van belangenbehartiging en gemeenschappelijkheid. Uitgangspunt daarbij is dat de stuurgroepPLUS gezamenlijke standpunten vaststelt en besluiten formuleert, die door alle in de stuurgroep participerende partijen worden verdedigd voor benodigde besluitvorming in eigen kring.

  • KernteamPlus: Onder het KernteamPLUS ressorteren een aantal werkgroepen: werkgroep Woon- en Leefbaarheidplan werkgroep inventarisatie woningkwaliteit werkgroep intramurale zorgvisie werkgroep extramurale zorgvisie werkgroep financiën werkgroep commerciële voorzieningen

Werkt het?

Van visie naar doen: We moeten vooral ook in de gaten houden of we het juiste doen. Daarvoor is de Monitor ontwikkeld. ► Lees meer over de Monitor.