Monitor

logo

Snelmenu

Zoeken
U bent hier: Home / Over Eemsdelta Leeft / Monitor

Monitor

Werkt het wat we doen?
 

Plannen maken is mooi en goed. Maar daar moet het zeker niet bij blijven. Binnen het Woon- en Leefbaarheidplan zijn Uitvoeringsprogramma's opgesteld. Daarin staat globaal wat gedaan moet worden, wanneer en hoe. Maar we moeten natuurlijk ook goed in de gaten houden of we het juiste doen. Bovendien weten we ook niet precies hoe de krimp de komende jaren gaat uitpakken en welke gevolgen deze voor individuele dorpen en buurten zal hebben. Daarom houden we vinger aan de pols en is een monitor ontwikkeld.
 Deze monitor geeft inzicht in de werking van de plannen die eerder gemaakt zijn en brengt de veranderingen op 4 terreinen in beeld:

  1. bevolkingsontwikkeling
  2. wonen
  3. sociale structuur
  4. ervaren leefbaarheid

De situatie wordt jaarlijks bekeken. De monitor toetst of de beleidsdoelen worden gehaald en laat zien of aanpassingen nodig zijn in de beleidsuitgangspunten van het Woon- en Leefbaarheidplan of dat andere acties nodig zijn. Op basis van deze jaarlijkse meting kan de regio iedere vijf jaar het WLP aanpassen. Dit geeft de regio de kans om op tijd nieuwe accenten aan te geven en nieuwe doelen en opgaven te stellen.

De resultaten


2015:

In 2015 is voor de 3e keer de monitor uitgevoerd. Voor 2015 bestaat deze uit:
De resultaten van de basismonitor: zoals ook in 2013 en 2014 is uitgevoerd
De resultaten van een burgerpeiling: uitgevoerd door het Sociaal Planbureau Groningen (CMO/STAMM) in 9 gemeenten in het aardbevingsgebied.

2014:

In 2014 is een tweede onderzoek gedaan. Bekijk hier een samenvatting van de monitor 2014.

2013:

De 1e monitor-meting is eind 2013 gedaan. Dit was een nulmeting. Bekijk hier een samenvatting van de monitor 2013.

(De onderzoeken in 2013 en 2014 zijn uitgevoerd door RIGO.)

Werkt het?

Van visie naar doen: We moeten vooral ook in de gaten houden of we het juiste doen. Daarvoor is de Monitor ontwikkeld. ► Lees meer over de Monitor.