Centrumontwikkeling

logo

Snelmenu

Zoeken

Centrumontwikkeling

Iedere dag wordt er gewerkt aan allerlei projecten in het kader van het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta. Vaak zijn deze projecten heel concreet en kan iedereen zien dat er iets gebeurt. Soms zijn het projecten die wat meer administratief zijn of bevinden ze zich nog in een denkfase. Hier ziet u een aantal voorbeelden van projecten met als thema centrumontwikkeling.

Aanpak centrum Delfzijl

De gemeente Delfzijl gaat het centrum aanpakken. De herinrichting van het Molenbergplein was een belangrijke eerste stap.

 

Volgens de plannen wordt het winkelgebied verkleind, met minder winkels. En er ontstaat een nieuwe centrale winkelstraat vanaf het Molenbergplein naar het nieuwe Venneplein. Van daaruit komt een verbinding met het strand, zowel binnen als buiten de dijk. De gemeente wil de lege winkelpanden veranderen in woningen. Dat moet de binnenstad nog aantrekkelijker maken.


Bekijk hieronder het interview van RTV Noord met burgemeester Emme Groot van Delfzijl over de aanpak:
(9 september 2014)

 

 

Centrumplan Appingedam

Het project van de gemeente Appingedam zet in op de versterking van het regionale winkelcentrum Appingedam door het compacter te maken.


Dit compacter centrum moet meer kansen genereren voor nieuwe centrumfuncties in een deel van de Dijkstraat. Het gaat hierbij niet alleen om winkels, maar ook andere centrumfuncties. In september 2014 is een grote stap gezet om dit te bereiken: de verplaatsing van de Hema.

 

 

 

 

Hema Appingedam verhuist naar Dijkstraat; oude pand gesloopt

 

Er wordt 1,4 miljoen euro gestoken in de verplaatsing van de Hema in Appingedam naar het midden van de Dijkstraat. Het geld is met name nodig voor de aankoop en sloop van het pand aan het Prof. Cleveringaplein. Op de lege plek komen dan waarschijnlijk parkeerplaatsen. Op 23 oktober legt het college een voorstel voor aan de gemeenteraad van Appingedam om een krediet van 1.400.000 euro beschikbaar te stellen voor de aankoop en sloop van het vastgoed van Hema.

Het centrum van Appingedam wordt compacter, maar wel aantrekkelijker voor winkelend publiek. De verplaatsing van Hema heeft voor Appingedam een aantal voordelen. De Dijkstraat, als belangrijkste winkelstraat, krijgt een nieuwe trekker. Dit zal ook de bezoeken aan de andere winkels in de Dijkstraat ten goede komen.

De verplaatsing van Hema maakt deel uit van het project Versterking Winkelstructuur. Het college heeft zich in dit project ten doel gesteld het winkelbestand in het centrum verder te concentreren. Daarbij wordt beoogd bronpunten te versterken, trekkers beter te positioneren, andere publieksfuncties aan de winkelstraat toe te voegen en beter gebruik te maken van de toeristische trekkracht, zoals het Damsterdiep met de hangende keukens.

De provincie staat garant voor een voorfinanciering van 1.350.000 euro. Het restbedrag van 50.000 euro van het krediet is afkomstig uit het Financieel Arrangement van het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta. 

Middelstum Centraal

Hier gaat het om een integraal programma, dat ook op langere termijn moet leiden tot het behoud van Middelstum als leefbaar robuust centrumdorp.


Onderdelen:

  • inzicht in de mogelijkheid tot concentratie van detailhandel;
  • onderzoek naar parkeerruimte bij supermarkt;
  • oplossen knelpunten bij Borg Ewsum;
  • uniforme bewegwijzering;
  • mogelijkheden informele zorg;
  • verkenning toekomst schoolgebouwen bij clustering scholen;
  • sloop twee gemeentewoningen;
  • nieuw dorpsplein in combinatie met Asingapark;
  • groenbeheer met ruimte voor participatie van bewoners en multifunctioneel sport- en ontmoetingscentrum.

Werkt het?

Van visie naar doen: We moeten vooral ook in de gaten houden of we het juiste doen. Daarvoor is de Monitor ontwikkeld. ► Lees meer over de Monitor.