Het WLP ook voor en door inwoners! (02-07-2014)

logo

Snelmenu

Zoeken

Het WLP ook voor en door inwoners! (02-07-2014)

Het Woon- en Leefbaarheidplan is gemaakt voor bewoners. Natuurlijk zijn de bewoners al betrokken geweest bij de totstandkoming. Maar nu we op weg zijn, is samenwerking met bewoners cruciaal.

Het Woon- en Leefbaarheidplan voor de regio Eemsdelta is een langetermijn plan. Uiteindelijk doen we het allemaal voor de inwoners van de regio. Om die zo fijn mogelijk nu en in de toekomst te laten wonen willen we het plan ook graag mét de inwoners uitvoeren. Dat doen we op een aantal manieren:

 

 

  1. Allereerst willen we de bewoners van de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum uitnodigen om vooral met ideeën en initiatieven te komen gerelateerd aan het WLP. Heeft u nu al een goed idee, laat het hier weten!
     
  2. We gaan actief op zoek naar input vanuit bewoners in de dorpen en wijken. In deze aanpak sluiten we vooral aan bij de behoefte van iedere straat, wijk, buurt en dorp. De voorgestelde begeleiding en activerend onderzoek zijn aan te passen, per fase uit te voeren en zo kan dus maatwerk ontstaan.
     
  3. We gaan binnen onze organisaties kijken hoe we de organisaties zo kunnen inrichten om bewoners zo makkelijk en goed mogelijk te helpen. We worden één van de spelers in een netwerksamenleving. Immers het verkleinen van de afstand tussen bestuur en haar inwoners is van belang, Dit betekent betere, integrale dienstverlening en helderheid in de contacten met onze bewoners. Als gemeenten willen we in staat zijn om bewonersinitiatieven integraal te faciliteren. 

Uiteraard doen we dit in afstemming met de initiatieven en projecten die al lopen. Na de zomer gaan we vol aan de slag. We hopen u dan tegen te komen in de regio!

Werkt het?

Van visie naar doen: We moeten vooral ook in de gaten houden of we het juiste doen. Daarvoor is de Monitor ontwikkeld. ► Lees meer over de Monitor.