Provincie helpt ondernemers met coronamaatregelen (02-10-2020)

logo
Zoeken

Provincie helpt ondernemers met coronamaatregelen (02-10-2020)

Bent u ondernemer of heeft u een bedrijf in Groningen met minder dan vijftig werknemers? Dan kunt u met behulp van de anderhalvemeterregeling van de provincie Groningen de helft van de kosten vergoed krijgen om bijvoorbeeld uw winkel, restaurant,of sportschool aan te passen aan de coronamaatregelen. Dit geldt voor kleine ondernemers en maatschappelijke organisaties in de zwaarst getroffen sectoren, zoals de detailhandel, de vrijetijdssector en culturele instellingen.

Anderhalvemeter-maatregelU kunt de subsidie tot uiterlijk 31 december 2020 aanvragen voor zowel materiaalkosten als de inhuur van derden voor het nemen van de noodzakelijke aanpassingen.

Voorwaarden

  • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten tot een bedrag van € 2.500. Het minimum subsidiebedrag is € 500.
  • De kosten zijn gemaakt op of na 15 maart 2020.
  • De kosten moeten zijn gemaakt vóór de datum van indiening van de subsidieaanvraag.
  • De hoogte van de subsidie moet minimaal €500,- bedragen.
  • De activiteiten moeten financieel en praktisch uitvoerbaar zijn volgens de RIVM-richtlijnen op het moment van aanvragen.
  • Per onderneming of maatschappelijke organisatie kan maximaal één aanvraag worden ingediend.
  • Alleen bedrijven die onder specifieke SBI-codes vallen komen hiervoor in aanmerking.

Welke SBI-codes dit zijn en de aanvullende voorwaarden, kunt u lezen op de website van de provincie Groningen.

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring