Infrastructuur

logo
Zoeken
U bent hier: Home / Projecten / Infrastructuur

Infrastructuur

Hieronder vindt u een of meerdere van onze infrastructurele projecten:

 

 • Bedrijventerreinenvisie Eemsdelta 2015–2035

  Eemsdelta\EZ en Groningen Seaports hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar bedrijventerreinen afgezet tegen het huidige aanbod, waaronder de huidige technische staat. Op basis van dit onderzoek is de visie op bedrijventerreinen in de Eemsdelta vernieuwd voor de periode 2015 - 2035.

 • Spoorverbinding Roodeschool – Eemshaven

  Een spoorverbinding tussen Roodeschool en de Eemshaven biedt naast het wegverkeer een extra ontsluitingsmogelijkheid voor personenvervoer van en naar de Eemshaven. De verbinding is inmiddels gerealiseerd. Men kan nu een aantal keren per dag doorrijden naar de Eemshaven. Daar sluit de nieuwe treinverbinding aan op de boot naar Borkum. Om de trein door te kunnen laten rijden moest het bestaande spoor worden verlengd en zijn er twee nieuwe stations gerealiseerd. Het station van Roodeschool werd verplaatst en in de Eemshaven kwam een nieuw station nabij de terminal van AG Ems.

 • Verdubbeling N33 Zuidbroek-Appingedam

  Op 24 februari 2015 hebben de provincie en het Rijk de bestuursovereenkomst getekend voor de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Hiermee komen zij tegemoet aan een lang bestaande politieke wens van de regio. Een verdubbeling van de N33 naar de Eemsdelta kan verdere economische ontwikkeling van dit gebied positief beïnvloeden. De werkzaamheden starten uiterlijk in 2020.

 • Breedband Noord-Groningen

  Technische ontwikkelingen vragen om steeds sneller internet. In het dunner bevolkte buitengebied is het economisch minder rendabel om breedband aan te leggen. En dat terwijl de aanwezigheid van snel internet steeds belangrijker wordt bij de keuze om al dan niet op het platteland te gaan wonen en werken.

 • Heliport Eemshaven

  Voor het realiseren en onderhouden van grote windenergieprojecten wordt veel gebruikt gemaakt van helikopters. Groningen Seaports heeft een geschikte locatie beschikbaar nabij de Eemshaven voor de realisatie van een Heliport. De Heliport wordt opgeleverd in de loop van 2019.

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring