Financiering

logo
Zoeken
U bent hier: Home / Ondernemen / Financiering

Financiering

Een van de belangrijkste succesfactoren voor bedrijven, is het kunnen beschikken over voldoende kapitaal. Er zijn vele subsidiemogelijkheden en fondsen waar u mogelijk een beroep op kunt doen, waarvan u hieronder een aantal aantreft. Bedrijven in de Eemsdelta kunnen voor een advies op maat of een verwijzing naar mogelijke subsidieverstrekker(s) ook terecht bij Eemsdelta\EZ. 

123subsidie

Banner 123subsidieBent u geïnteresseerd in de subsidiemogelijkheden voor uw onderneming in (Noord-)Nederland? Op de website 123subsidie kunt u met een eenvoudige selectie direct zien voor welke subsidieregelingen u in aanmerking komt. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) onderhoudt deze website die specifiek is gericht op bedrijven in Noord-Nederland.

Op de site van 123subsidie kunt u zelf zoeken naar subsidies. In de linker balk kunt u uw selectie verfijnen op regio, doelgroep en interesses, maar ook op soort en status van de subsidie. Na iedere verfijning kunt u naar beneden scrollen voor de subsidies die aan uw selectie voldoen.

Ondernemersimpuls Noord-Groningen

Ondernemers in onder meer de Eemsdelta die het niet lukt om bij commerciële banken een financiering te regelen, kunnen terecht bij Ondernemersimpuls Noord-Groningen. Deze regeling van Economic Board Groningen wordt uitgevoerd door het Ondernemershuis Noord-Groningen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat u bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven en dat u met uw onderneming bent gevestigd in één van negen gemeenten: Loppersum, Winsum, Bedum, Ten Boer, Delfzijl, Eemsmond, Slochteren, Appingedam en De Marne of in een van deze gemeenten woont. Het betreft kredieten tot maximaal € 100.000. Daarboven kunt u terecht bij het GROEIfonds. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Eemsdelta\EZ of het Ondernemershuis Noord-Groningen.

GROEIfonds

Het GROEIfonds (Groninger Economisch Investeringsfonds) is een laagdrempelig en aantrekkelijk fonds van Economic Board Groningen voor ondernemers die willen investeren en ondernemen in Noord-Groningen. Het fonds is actief in de negen gemeenten in Noord-Groningen: Loppersum, Winsum, Bedum, Ten Boer, Delfzijl, Eemsmond, Slochteren, Appingedam en De Marne. Het GROEIfonds neemt risico’s die kapitaalverstrekkers, zoals banken, niet zomaar durven te nemen. Hiermee legt het fonds de basis voor andere investeerders. Het fonds is de aanjager: waar anderen twijfelen, geeft het GROEIfonds het duwtje dat nodig is om de deal rond te maken. Het GROEIfonds is nooit de enige investeerder, het zal vaak de eerste zijn die het vertrouwen geeft waardoor u uw plannen kunt waarmaken! Uw plan moet echter wel aantoonbare economische impact hebben in Noord-Groningen. Het betreft kredieten tot maximaal € 2,5 miljoen.

EBG AdviesregelinG, InnovatieregelinG en ArbeidsplaatsenregelinG

Economic Board Groningen heeft naast het opstellen van hiervoor genoemde fondsen ook regelingen voor het vergoeden van de kosten die u maakt voor advisering, innovatie en personeel. Met de EBG AdviesregelinG kunt u tot 50% korting krijgen op advisering over onder bijvoorbeeld uw business plan of een bedrijfsovername. De EBG InnovatieregelinG vergoedt tot 50% van de de kosten voor onderzoek en experimenten, tot een maximum van € 50.000 euro. Tenzij u gebruik maakt van een proeftuinfaciliteit zoals EnTranCe, BuildinG of ZAP: dan kan het bedrag met € 25.000 verhoogd worden. Tot slot kunt u via de EBG ArbeidsplaatsenregelinG tot € 7.500 vergoed krijgen per nieuwe arbeidsplaats. In totaal vergoedt de Board bij deze regeling per bedrijf maximaal € 150.000.

Kredietunie Eemsregio

Het idee van kredietunie Eemsregio u.a. is onderlinge kredietverlening, voor en door ondernemers uit het MKB. Zij vormen een coöperatie kredietvereniging waarbinnen zij via een gemeenschappelijke kas geld aan elkaar beschikbaar stellen en van elkaar lenen. Een oud idee dat opnieuw in de belangstelling is komen te staan doordat de grote banken het steeds vaker laten afweten bij de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf.

Leden binnen de kredietvereniging kunnen als coach fungeren voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op het welslagen van zijn of haar onderneming.

De kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan de leden.

Het werkgebied van Kredietunie Eemsregio ua bestaat uit: de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond.

Regionale Investeringssteun Groningen

De Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) financiert ondernemingen in de Eemsdelta en op de Zernike Campus. Er is € 40 miljoen subsidie beschikbaar voor vier jaar. Dit geld is voor de helft afkomstig van het ministerie van EZ en voor de andere helft van regionale overheden. Subsidie uit de RIG kan worden aangevraagd via SNN.

Specifieke financieringsmogelijkheden industrie Eemsdelta

Het ministerie van Economische Zaken, de provincie Groningen en de NOM hebben alle financieringsmogelijkheden voor de industrie in de Eemsdelta gebundeld in het document "Financieringsinstrumenten voor de industrie in de Eemsdelta" (pdf).

Groninger Ondernemersregeling

Hebt u hulp nodig bij het opstarten van een bedrijf, een meester-gezeltraject of wilt u uw ondernemersvaardigheden verbeteren? Of wilt u zich met uw bedrijf meer gaan richten op de export? Maak dan gebruik van de voucherregeling van de provincie Groningen. Groninger bedrijven die deelnemen aan een door de provincie erkend programma krijgen de helft van de kosten van het advies vergoed tot een maximumbedrag van 5.000 euro. Meer informatie over de Groninger Ondernemersregeling vindt u op de website van de provincie Groningen. Onderin deze pagina kunt u de folder voor deze regeling downloaden.

Subsidies provincie Groningen

Naast de Groninger Ondernemersregeling biedt de provincie nog een aantal andere subsidiemogelijkheden om de Groninger economie te stimuleren. Zo is er geld om agrarische ondernemers op weg te helpen, bijvoorbeeld wanneer zijn hun boerderij willen verplaatsen of wanneer ze onderling kavels willen ruilen. Het midden- en kleinbedrijf kan gebruikmaken van het budget Innovatief en Duurzaam MKB of het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG). Een overzicht van de mogelijkheden vindt u op de website van de provincie Groningen.

MKB financieringsfondsen

Hieronder vindt u een selectie van overige financieringsfondsen voor het MKB:

  • Regionale ontwikkelingsmaatschappijen: ROM’s zijn betrokken bij bijna de helft van het aantal venture capital deals. Verschillende regio's hebben een eigen ROM. In het Noorden van Nederland is de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij actief.
  • Kredietunies: dit zijn coöperaties tussen mkb-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen en aan de andere kant mkb-ondernemers die geld lenen uit deze kas. Kredietgevende leden fungeren als coach voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers (zie hierboven voor meer informatie over de Kredietunie Eemsregio).
  • Factoring: is het overdragen van het risico dat een debiteur niet of te laat betaalt aan een bank of factormaatschappij. Die betaalt aan jou op voorhand – tegen een vergoeding - een deel van de factuur (zie voor meer informatie de website van Factoring & Asset based financing Association Netherlands).
  • Leasing: de leasemaatschappij koopt het bedrijfsmiddel (auto’s, machines) en jij betaalt dit in termijnen terug. Bij financiële lease ben jij de eigenaar, bij operationele lease is de leasemaatschappij dat (zie voor meer informatie de website van de Nederlandse vereniging van Leasemaatschappijen).
  • BMKB, Borgstelling MKB: staatsgarantieregeling voor banken en andere vermogende beleggers die krediet verschaffen aan het mkb (meer informatie over de BMKB leest u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).
  • GO, Garantie Ondernemingsfinanciering: garantie van de overheid aan banken die krediet verstrekken aan vooral (middel-)grote gezonde ondernemingen (meer informatie over de GO leest u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).
  • Groeifaciliteit: biedt financiers van risicokapitaal aan ondernemers een overheidsgarantie van 50 procent op financieringen van aandelenkapitaal en of achtergestelde leningen (meer informatie over de Groeifaciliteit leest u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).
  • Innovatie: de overheid heeft verschillende instrumenten beschikbaar voor de financiering van innovaties, zoals het Innovatiekrediet en de WBSO.
  • Crowdfunding of crowdfinance: financiering door de massa. Soms wordt een tegenprestatie gevraagd in de vorm van aandelen of rente.
  • Business Angels: informele investeerders spelen een belangrijke rol bij de financiering van startende en innovatieve ondernemingen (zie voor meer informatie de website van Business Angels Netwerken Nederland).

Als startende ondernemer kunt u mogelijk ook een beroep doen op een aantal startersfondsen. Deze vindt u op de pagina voor starters.

Ondernemersplein.nl

Op het Ondernemersplein vindt u meer informatie over uw geldzaken in het algemeen, en over financiering en subsidies in het bijzonder. Het Ondernemersplein biedt u alle informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te ondernemen. Van wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot branche-informatie. Dat voorkomt dat u steeds weer moet zoeken naar informatie. Het levert u dus meer tijd op om te ondernemen. En dat is wat veel ondernemers willen. En dat is ook wat het Ministerie van Economische Zaken samen met de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Belastingdienst mogelijk wil maken met Ondernemersplein.nl.

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring