Economie

logo
Zoeken
U bent hier: Home / Projecten / Economie

Economie

Hieronder vindt u een of meerdere van onze economische projecten:

 

 • Koopstromenonderzoek

  De provincie Groningen heeft onderzoek laten doen naar het winkelaanbod in 29 winkelgebieden in 23 gemeenten. Daarbij is gebruik gemaakt van bestaande cijfers en zijn 10.000 mensen ondervraagd. In 2018 is aanvullend onderzoek verricht naar de negen perifere en grootschalige winkelconcentraties. 

 • Wenkend energieperspectief IABR Groningen

  Dat het overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie nodig is, staat buiten kijf. Die noodzaak wordt door veel Groningers, vanwege de gaswinning, wellicht nog sterker gevoeld dan elders in het land. Maar hoe kan deze energietransitie plaats vinden? En hoe kan dit tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de regionale economie en de ruimtelijke kwaliteit van stad en regio? Dat was de vraag waarmee het IABR–Projectatelier Groningen van start ging.

 • Onderzoek ontwikkeling bedrijventerreinen

  Eemsdelta\EZ en Groningen Seaports hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar bedrijventerreinen afgezet tegen het huidige aanbod, waaronder de huidige technische staat. Op basis van dit onderzoek is de visie op bedrijventerreinen in de Eemsdelta vernieuwd voor de periode 2015 - 2035.

 • Masterplan utilities

  Binnen dit project worden utiliteiten ontwikkeld, die op basis van een sluitende businesscase kansrijk zijn. Het gaat hierbij om de zeehaventerreinen van Groningen Seaports in Delfzijl en Eemshaven. Denkt u bijvoorbeeld aan utiliteiten die productieketens sluitend kunnen maken. Zo kan gezuiverd afvalwater van het ene bedrijf mogelijk worden ingezet bij productieprocessen bij andere bedrijven. Maar ook een Green grid voor syngas (een leidingennetwerk voor het gasmengsel dat ontstaat bij vergassing van steenkool) en het ontwikkelen van een waterstof-backbone behoren tot de utilities.

 • Eemsdelta\Green

  Eemsdelta\EZ is een van de samenwerkingspartners van Eemsdelta\Green. Deze stichting zet zich samen met industrie, overheden en milieuorganisaties in voor een verduurzaming en vergroening van de bedrijvigheid in de Eemsdelta.

 • Economie en Ecologie in Balans

  Het samenwerkingsverband 'Economie en Ecologie in Balans' valt weliswaar niet onder Eemsdelta\EZ, maar gezien de raakvlakken en het belang van alle deelprojecten, willen we u hierover wel op deze plek informeren.

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring