Bedrijventerreinen Seaports

logo
Zoeken

Bedrijventerreinen Seaports

De Groninger zeehavens zijn in beweging

Groningen Seaports is de beheerder van beide havens en de aangrenzende industrieterreinen. Tot de kerntaken van Groningen Seaports behoren het ontwikkelen en uitgeven van nieuwe industrieterreinen in de havengebieden, het faciliteren van nieuwe industrieën die zich in de havens willen vestigen en het stimuleren van nieuwe bedrijfsactiviteiten op de industrieterreinen van de havens.

Voldoende ruimte in de havens van Groningen Seaports

Groningen Seaports heeft nog ruim voldoende grond beschikbaar in zowel de Eemshaven als in Delfzijl, ook rechtstreeks aan het water.

Vestigingsbeleid

Groningen Seaports heeft in 2016 een brochure uitgegeven over het vestigingsbeleid op de seaports-terreinen. Deze kunt u hieronder downloaden.

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring