Aanbestedingen

logo
Zoeken
U bent hier: Home / Ondernemen / Aanbestedingen

Aanbestedingen

Bij Eemsdelta\EZ krijgen we vaak vragen over het aanbestedingsbeleid van de (lokale) overheid. Op deze pagina hebben we voor u de antwoorden op de meest gestelde vragen op een rij gezet.

Wat is een aanbesteding?

Bij een aanbesteding maakt een opdrachtgever openbaar een mogelijke opdracht bekend. Bedrijven die deze opdracht willen uitvoeren, kunnen zich erop inschrijven. Op basis van vooraf bekende voorwaarden kan de opdrachtgever vervolgens het beste aanbod selecteren. In Europa zijn overheidsinstellingen boven bepaalde drempelbedragen verplicht om een opdracht Europees aan te besteden. De hoogte van die drempelbedragen wordt eens per twee jaar bepaald. Europese aanbestedingen moeten aan een aantal regels voldoen.

Terug naar boven

Waarom aanbesteden?

Aanbestedingen zorgen ervoor dat het aanbod wordt afgestemd op de vraag. Europese en Nationale aanbestedingen zijn openbaar, waardoor iedereen ervan op de hoogte kan zijn. Zo worden alle bedrijven in de gelegenheid gesteld om een offerte in te dienen. De offerte die vervolgens beste voldoet aan de gestelde eisen, wint de opdracht.

Terug naar boven

Welke organisaties besteden opdrachten aan?

Alle overheden (zoals rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), aan overheid gelieerde instellingen (bijvoorbeeld de Informatie Beheer Groep) en organisaties waarin de overheid een grote invloed heeft (zoals Groningen Seaports) besteden opdrachten aan.

Terug naar boven

Hoe kom ik erachter dat er een aanbesteding loopt?

Aankondigingen van alle aanbestedingen van overheden in Nederland (zoals rijk, provincies en gemeenten) en andere aanbestedingsplichtige organisaties vindt u op TenderNed. Ook de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum maken op deze website hun aanbestedingen bekend. Inschrijven is kosteloos en eenvoudig. Wij hebben voor u de werkwijze alvast uiteen gezet.

Terug naar boven

Hoe vind ik aanbestedingen op TenderNed?

Op TenderNed kunt u onder Aankondigingen via diverse filters links in beeld op zoek gaan naar aanbestedingen waar u op wilt inschrijven. U kunt bijvoorbeeld filteren op aanbesteder, op het type en soort opdracht en/of de plaats van uitvoering. Vergeet ook niet om die aanbestedingen te selecteren die nog open staan, zodat u alleen aanbestedingen te zien krijgt waarop u nog kunt inschrijven.

Terug naar boven

Wanneer spreek je van een Europese aanbesteding?

Overheden zijn verplicht om Europees opdrachten aan te besteden als de te gunnen opdracht boven bepaalde drempelbedragen uitkomt. In dat geval zijn de richtlijnen voor Europees aanbesteden van toepassing. Deze zijn gebaseerd op drie beginselen: objectiviteit, transparantie en non-discriminatie.

Terug naar boven

Wanneer is een Europese aanbesteding niet van toepassing?

Een Europese aanbesteding is niet verplicht als de opdracht lager is dan de drempelwaarde. Beneden deze drempelwaarde kan een opdracht al dan niet Nationaal worden aanbesteed, maar moet de procedure ook nog aan regels voldoen. De gemeenten en de provincie Groningen hebben ieder een eigen inkoopbeleid met onder andere eigen inkoopvoorwaarden opgesteld. Meer informatie vindt u op de websites van de betreffende organisaties:

Welke procedure wordt gehanteerd als een Europese aanbesteding niet van toepassing is?

Als een Europese aanbesteding niet verplicht is, kan de gemeente per opdracht een van de vier volgende procedures volgen:

  • Enkelvoudige onderhandse procedure: de gemeente of provincie onderhandelt met één specifieke aanbieder over de opdracht.
  • Meervoudige onderhandse procedure: op basis van objectieve gronden vraagt de gemeente of provincie een aantal specifieke aanbieders om een offerte. De aanbieder met de economisch meest voordelige offerte, krijgt de opdracht.
  • Nationale openbare procedure: hierbij wordt de opdracht openbaar aangekondigd via TenderNed en is er 1 selectieronde waarin alle inschrijvers direct een offerte in kunnen dienen, waaruit de beste wordt geselecteerd.     
  • Nationale niet-openbare procedure: ook hierbij wordt de opdracht openbaar aangekondigd via TenderNed, maar vinden er 2 selectieronden plaats. In de eerste ronde selecteert de gemeente de gegadigden die het beste voldoen aan de vooraf aangegeven criteria. Zij worden uitgenodigd om in te schrijven in de tweede ronde, waarna de beste inschrijving wint.

Wanneer welke procedure van toepassing is, is bij de meeste overheden vastgelegd in het Inkoopbeleid.

Terug naar boven

Hoe dien ik een klacht in?

Heeft u een klacht over de aanbestedingsprocedure of de handelwijze van een gemeente? Dan kunt u deze gemotiveerd en onderbouwd indienen bij:

  • het onafhankelijke klachtenmeldpunt van inkoopadviesbureau CBP via klachten-dea@cbp.nl voor klachten over aanbestedingen door de gemeente Delfzijl,
  • info@appingedam.nl voor klachten over aanbestedingen door de gemeente Appingedam. 
  • Op de website van de gemeente Loppersum leest u meer over de klachtenprocedure van die gemeente. 

Terug naar boven

Bel voor een afspraak met Eemsdelta\EZ:

0596 - 63 91 18

Snel naar

Delfzijl
Appingedam
Loppersum

Privacyverklaring