Pagina opties

Groter

Zorg

Goede zorg moet ook in de toekomst beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar en uitvoerbaar blijven voor de bewoners van Appingedam. In de visie '(Bevings)bestendige zorg in Groningen' zijn de afspraken hierover vastgelegd voor de hele aardbevingsregio. In de visie staat hoe de zorggebouwen voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg in het gebied eruit moeten zien om dit doel te bereiken. Daarbij is er ook rekening mee gehouden dat veel zorggebouwen moeten worden versterkt. Het uitgangspunt is dat bewoners zo min mogelijk tijdelijk moeten verhuizen. In de visie staan ideeën voor vernieuwing en verbetering van de invulling van de zorg in het aardbevingsgebied.

Eendracht maakt Kracht

Zorgorganisaties De Hoven, De Zijlen en ’s Heeren Loo zijn de drie initiatiefnemers van het nieuw te bouwen zorgcentrum op het Eendrachtterrein. Het zorgcentrum, dat aardbevingsbestendig gebouwd wordt, vervangt de vestigingen van de drie zorgorganisaties die er nu zijn. Ook op de plek van de George Martensschool en sporthal Eelwerd aan de Opwierderweg werken we aan het ontwikkelen van zorggebouwen.

Te downloaden: