Pagina opties

Groter

Historisch centrum

Het centrumgebied van Appingedam is van grote historische waarde. Veel van de 391 gebouwen die er staan zijn honderden jaren oud. Mooie voorbeelden hiervan zijn de Nicolaïkerk en het Raadhuis in de Wijkstraat. Het centrum met al haar oude gebouwen is het DNA van Appingedam. We vinden het erg belangrijk dat dit blijft bestaan.

In 2018 heeft de Rijksoverheid besloten om het aardbevingsbesteding maken van woningen en andere gebouwen via een andere methode te doen. Eerder werd altijd gekeken naar een gebied als geheel. Met de nieuwe methode wordt gekeken naar het risicoprofiel van een woning of ander gebouw. Per gebouw wordt bekeken hoe hoog het risico is op schade bij een aardbeving. De risicoprofielen staan in het Plan van Aanpak. Een computermodel (HRA) helpt bij het in kaart brengen van de risicoprofielen.

Omdat in het najaar van 2018 bleek dat een groot deel van de gebouwen in het historisch centrum van Appingedam een verhoogd of licht verhoogd risico had, is in overleg met het Staatstoezicht op de Mijnen besloten om binnen de grenzen van het beschermd stadsgezicht alle gebouwen op te nemen en te beoordelen. Ook de kademuren worden onderzocht op aardbevingsbestendigheid. Daar waar nodig wordt er versterkt. Het werken in het historisch centrum vraagt specifieke kwaliteiten. Daarom zetten we erfgoedspecialisten in bij het opnemen en beoordelen van de gebouwen en kademuren.