Pagina opties

Groter

De gevolgen van de aardbevingen door gaswinning uit het Groningenveld grijpen diep in op het persoonlijk leven van veel Groningers. En dus ook van Damsters. Om van deze bedreiging kansen te maken moeten we samenwerken. Wij weten dat we de komende jaren veel van u vragen. Geduld, omdat we nog niet voor iedere inwoner de gevraagde zekerheid over hun (woon)toekomst kunnen bieden. Maar ook verdraagzaamheid, omdat de ingrepen veel impact hebben op het dagelijkse leven. We moeten het echter samen doen, want samen bouwen we aan een vernieuwd Appingedam!