Recent geplaatst

 • Milieumelding Hogewerflaan 6

  het veranderen van het bedrijf met een renovatie van een woonboerderij.

 • Tjamsweersterweg 18

  het verbreden van de inrit.

 • Farmsumerweg 7

  het vervangen van een schoorsteen.

 • Boterbloemstraat 2

  verbouw van een garage.

 • Stadsnieuws 22-02-2017

 • Annulering commissie- en raadsvergadering in maart

  De commissievergadering van 6 maart en de raadsvergadering van 16 maart komen te vervallen.

 • Gewijzigde openingstijden

  In verband met het afscheid van onze burgemeester mevrouw Rika Pot is de Publieksbalie van het Stadskantoor Appingedam op woensdag 1 maart tussen 11.30 uur en 14.00 uur gesloten.

 • Gaan mijn buren verbouwen?

  Regionale overheidsorganisaties zoals de gemeente, de provincie of het waterschap nemen besluiten die direct van toepassing zijn op uw woonomgeving. Denk aan besluiten over vergunningen, plannen en voorschriften. Het kabinet wil dat iedereen zijn zaken met de overheid digitaal kan regelen, dus ook het kennisnemen van besluiten. Berichten over overheidsbesluiten kunt u daarom op elk moment van de dag inzien, maar u kunt zich ook abonneren op een e-mailservice of app, zodat u de berichten over uw woonplaats, wijk of buurt digitaal ontvangt.

 • Uitstel start baggerwerk vijvers Meedensingel/Oranjeweg

  De start van de baggerwerkzaamheden in de vijvers aan de Meedensingel en watergang Oranjeweg is tot nader bericht uitgesteld naar eind maart 2017. Dit vanwege de veranderde weersgesteldheid. Bij lage watertemperaturen heeft het baggeren onder andere een te negatieve invloed op de aanwezige flora en fauna.

 • Aanbesteding publiek vervoer in Groningen en Drenthe op handen

  Alle 35 Groningse en Drentse gemeenten en de beide provincies hebben besloten gezamenlijk een aanbesteding te starten voor publiek vervoer, zoals de Wmo-taxi en het leerlingenvervoer. Vorige week namen de laatste gemeenten een besluit. Het OV-bureau Groningen Drenthe doet ook mee. De aanbesteding voor nieuwe vervoerscontracten per 2018, is de eerste stap in een brede samenwerking voor de komende jaren.

 • Stationsweg 4 en Noordersingel 1-1a

  het uitbreiden van het pand

 • Tjamsweersterweg 21

  het kappen van 24 bomen.

 • Solwerderstraat 14

  het fixeren van een schoorsteen en het herstellen van scheuren in het stucwerk van een rijksmonument.

 • Dijkstraat 32

  het slopen van een schoorsteen.

 • Holwierderweg 9a

  een aansluiting op het glasvezelnetwerk.

 • Farmsumerweg 43b

  het legaliseren van woonruimte.

 • Stadsnieuws 15-02-2017

 • Vergadering DAL Adviesraad Sociaal Domein

  De DAL Adviesraad Sociaal Domein nodigt u uit voor de vergadering op 24 februari 2017 vanaf 9.00 uur.
  Locatie: Stadskantoor Appingedam (kamer 35).

 • Sport en beweegvisie

  In januari 2017 heeft de raad de Sport en Beweegvisie "Appingedam Gezond in Beweging" vastgesteld. In een korte tijd is de Sport en Beweegvisie tot stand gekomen dankzij de inbreng en betrokkenheid van sportverenigingen en maatschappelijke organisaties.

 • Appingedam zet burgers centraal – compliment aan de vrijwilligers initiatieven

  Damster Centraal, de burger bouwt en het gemeentebestuur en haar organisatie gaan meer faciliterend werken.

RSS feed