Persberichten

 • Aanbesteding publiek vervoer in Groningen en Drenthe op handen

  Alle 35 Groningse en Drentse gemeenten en de beide provincies hebben besloten gezamenlijk een aanbesteding te starten voor publiek vervoer, zoals de Wmo-taxi en het leerlingenvervoer. Vorige week namen de laatste gemeenten een besluit. Het OV-bureau Groningen Drenthe doet ook mee. De aanbesteding voor nieuwe vervoerscontracten per 2018, is de eerste stap in een brede samenwerking voor de komende jaren.

  Lees verder
 • Anno Wietze Hiemstra benoemd als waarnemend burgemeester Appingedam

  De commissaris van de Koning René Paas heeft na overleg met de vertrouwenscommissie van de gemeente Appingedam de heer Anno Wietze Hiemstra uit Noordscheschut benoemd als waarnemend burgemeester van Appingedam. De benoeming gaat in per 1 april 2017 en geldt voor onbepaalde tijd zolang het proces van gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen duurt.

  Lees verder
 • De ASWA draagt uitvoering peuteropvang over aan Kids2b

  Vooruitlopend op nieuwe wetgeving rondom de peuteropvang per 1 januari 2018 hebben de gemeente Appingedam, de ASWA en stichting Kids2b afspraken gemaakt om peuteropvang in Appingedam te kunnen continueren. Hiervoor tekenden de bestuurders van deze organisaties donderdag 9 februari een overeenkomst.

  Lees verder
 • Even kieken bie – Excursie Stichting Oude Groninger Kerken 25 februari 2017

  Semi permanent voor altijd!?!

  Op zaterdag 25 februari organiseert de Stichting Oude Groninger Kerken een mini-excursie naar de Molukse kerk in Appingedam. Het is het eerste monument uit de periode van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog dat in juni 2014 aan ons bezit werd toegevoegd. De aanleiding vormt de onlangs gestarte restauratie. Deze excursie staat onder leiding van de bouwkundige van de SOGK. We gaan deze dag met eigen ogen zien wat de stand van zaken daar nu is.

  Lees verder
 • Gemeente Appingedam ondertekent nieuw convenant met Stichting Promotie Activiteiten Appingedam

  Op maandag 6 februari 2017 hebben de gemeente Appingedam en de Stichting Promotie Activiteiten Appingedam een convenant ondertekend, waarmee de samenwerking op het gebied van marketing en promotie van Appingedam wordt voortgezet.

  Lees verder
Archief
RSS feed