Nieuwsberichten

 • Annulering commissie- en raadsvergadering in maart

  De commissievergadering van 6 maart en de raadsvergadering van 16 maart komen te vervallen.

  Lees verder
 • Gewijzigde openingstijden

  In verband met het afscheid van onze burgemeester mevrouw Rika Pot is de Publieksbalie van het Stadskantoor Appingedam op woensdag 1 maart tussen 11.30 uur en 14.00 uur gesloten.

  Lees verder
 • Gaan mijn buren verbouwen?

  Regionale overheidsorganisaties zoals de gemeente, de provincie of het waterschap nemen besluiten die direct van toepassing zijn op uw woonomgeving. Denk aan besluiten over vergunningen, plannen en voorschriften. Het kabinet wil dat iedereen zijn zaken met de overheid digitaal kan regelen, dus ook het kennisnemen van besluiten. Berichten over overheidsbesluiten kunt u daarom op elk moment van de dag inzien, maar u kunt zich ook abonneren op een e-mailservice of app, zodat u de berichten over uw woonplaats, wijk of buurt digitaal ontvangt.

  Lees verder
 • Appingedam zet burgers centraal – compliment aan de vrijwilligers initiatieven

  Damster Centraal, de burger bouwt en het gemeentebestuur en haar organisatie gaan meer faciliterend werken.

  Lees verder
 • Vergadering DAL Adviesraad Sociaal Domein

  De DAL Adviesraad Sociaal Domein nodigt u uit voor de vergadering op 24 februari 2017 vanaf 9.00 uur.
  Locatie: Stadskantoor Appingedam (kamer 35).

  Lees verder
 • Gehandicaptenparkeerplaatsen

  Het college van B&W heeft besloten over te gaan tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats voor Wijkstraat 96 aan de Paardewasch, Kamplaan 15 en Pieter Bieremastraat 38.

  Lees verder
 • Melding bomen kappen

  In 2017 staat de herinrichting van het parkeerterrein Bolwerk gepland.

  Lees verder
 • Nieuw bruisend element in centrum Appingedam

  In de afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan de herontwikkeling van Hotel Wapen van Leiden. Naast de voortzetting van het hotel is met de toevoeging van een wereldrestaurant Gooday in de binnenstad van Appingedam een bruisend element neergezet, waar de familie Hu de scepter zwaait.

  De ondernemer heeft de gemeente vanaf de start bij de planontwikkelingen betrokken. Dat bood de kans om een nieuwe gevel aan de pleinzijde te ontwikkelen, zodat het restaurant een uitnodigend gezicht aan de route vanaf Overdiep naar de Dijkstraat heeft gekregen.

  Lees verder
 • Aftrap DAL Adviesraad Sociaal Domein

  Op vrijdag 20 januari 2017 vond de officiële aftrap plaats van de DAL Adviesraad Sociaal Domein. Op landgoed Ekenstein stond de start in het teken van kennismaken met de bestuurders en de ambtelijke organisatie van de drie gemeenten, onder muzikale begeleiding van Peter de Haan.

  Lees verder
 • Bekendmaking beleidsregels

  Lees verder
 • Gezocht: innovatieve ideeën voor Beschermd Wonen en Opvang

  Heeft u een innovatieve oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk dat zich richt op mensen met een psychiatrische en/of psycho-sociale kwetsbaarheid? En wilt u daarover met anderen in gesprek? Meld u dan aan voor het Innovatieatelier Beschermd Wonen en Opvang!

  Lees verder
 • Kennisgeving

  Lees verder
Archief
RSS feed