Nieuwsberichten

 • Herindicaties Sociaal domein

  Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdhulp op grond van de Jeugdwet en alle indicaties voor individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurende opvang op grond van de Wmo (voormalig AWBZ).

  Lees verder
 • Winterstalling haven Appingedam

  Het winterseizoen is weer in zicht. Dat betekent dat de boot binnenkort weer in de winterstalling gaat. Wist u dat u bij ons in de haven ook een winterplaats kunt reserveren?

  Lees verder
 • Gehandicaptenparkeerplaatsen

  Lees verder
 • Modder op de weg. Houd de weg schoon en veilig!

  Het is volop oogsttijd. Na de aardappels gaan straks ook de bieten en het mais uit de grond en op transport. Dat betekent dat u rekening moet houden met modder op de weg en dus met gladheid. Vooral nu de dagen korter worden en het weer natter wordt, kan modder zorgen voor gevaarlijke situaties.

  Lees verder
 • Sympany bedankt de inwoners van Appingedam!

  In de eerste helft van 2015 is maar liefst 14.890 kilogram textiel in de textielcontainers van Sympany gedoneerd door de inwoners van gemeente Appingedam. Sympany bedankt de inwoners hartelijk voor hun textieldonaties!

  Lees verder
 • Goed rioolgebruik

  Bij de jaarlijkse schilderwerkzaamheden aan woningen en gebouwen komt veel chemisch schilderafval vrij, zoals kwastreiniger, verfresten en andere materialen. Met de slagzin “ik gooi geen troep in het riool” willen wij de inwoners en bedrijven in Appingedam stimuleren om zorgvuldig om te gaan met het riool. Dit om verstoppingen, het vastlopen van rioolpompen, aantasting van betonnen en kunststoffen rioolbuizen en putten te voorkomen.

  Lees verder
 • Wateroverlast op straat

  Door de klimaatverandering worden in Nederland steeds meer hevige regenbuien verwacht. Het riool heeft verschillende taken, waaronder de afvoer van regenwater. Bij hevige regenneerslag kan het riool helemaal vol lopen en blijft er water op straat staan. Dat is niet erg; het water staat dan als het ware even in de file voor afvoer door het riool naar het oppervlaktewater en infiltratie in de bodem. Meestal is dat water binnen een uur weer weg. Maar hevige buien kunnen in sommige gevallen ook leiden tot schade en dat is ongewenst.

  Lees verder
 • De zorg verandert: een steuntje in de rug voor mantelzorgers

  Mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij de zorg en ondersteuning van onze. Dat waarderen en ondersteunen we.

  Lees verder
 • Tijdelijke opslag van vaste mest op landbouwgrond

  Veel landbouwers storten van tijd tot tijd een hoeveelheid vaste mest op hun land, met de bedoeling om deze mest over het land te verspreiden.

  Lees verder
 • E-mailservice bekendmakingen

  Lees verder
Archief
RSS feed