Nieuwsberichten

 • Uitzending van de extra vergadering van de raadscommissie

  De extra vergadering van de raadscommissie van maandag 23 maart 2015 is live uitgezonden vanwege het belangrijke onderwerp: het raadsvoorstel over de gemeentelijke herindeling.

  Lees verder
 • Bijeenkomst over breedband verplaatst naar 7 april

  De gemeenten Appingedam en Delfzijl organiseren op 7 april 2015 een gezamenlijke bijeenkomst in het kader van Breedband Noord-Groningen. Deze bijeenkomst vervangt de eerder geplande bijeenkomst in Appingedam op 31 maart.

  Lees verder
 • Storing bij opname raadsvergadering

  Door een internetstoring is de opname van de raadsvergadering van 19 maart 2015 helaas niet uitgezonden en niet achteraf te bekijken. Wel is er een backup gemaakt waarmee wij proberen om alsnog de opname van de vergadering online te zetten.

  Lees verder
 • Kijkdag gevonden fietsen 25 en 26 maart

  Sinds een aantal jaren is de gemeente verantwoordelijk voor gevonden voorwerpen. Zo ook voor de gevonden fietsen. Deze fietsen worden geregistreerd en bewaard. Na verloop van tijd organiseert de gemeente een kijkdag.

  Lees verder
 • Vergadering Wmo Adviesraad Appingedam

  De Wmo Adviesraad Appingedam nodigt u uit voor de vergadering van maandag 16 maart 2015. Aanvang 19.30 uur. Plaats: Franse School, Wijkstraat 30 (naast de NicolaÏkerk).

  Lees verder
 • Contractering begeleiding en dagbesteding Ommelander gemeenten van start

  Twaalf Groninger gemeenten gaan de begeleiding en dagbesteding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gezamenlijk contracteren voor de jaren 2016 en verder. De huidige contracten lopen eind 2015 af.

  Lees verder
 • Gemeentelijke herindeling

  Op 31 maart neemt de raad een besluit over de gemeentelijke herindeling. De raad heeft via een discussieavond en een stand op de markt al met een aantal inwoners gesproken. Was u niet in de gelegenheid daar aanwezig te zijn en wilt u toch laten horen wat u ervan vindt? De raad hoort graag uw mening, om zo goed mogelijk  beslagen ten ijs te komen bij het nemen van een besluit.

  Lees verder
 • De zorg verandert: een steuntje in de rug voor mantelzorgers

  Mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij de zorg en ondersteuning van onze. Dat waarderen en ondersteunen we.

  Lees verder
 • Werkzaamheden eerste fase van de bodemsanering van de Eendracht van start

  De werkzaamheden van de eerste fase van de bodemsanering van het terrein van de Eendracht aan de Woldweg in Appingedam gaan van start. Na de gunningsprocedure heeft de aannemer Plegt Vos uit Hengelo de opdracht gekregen om de werkzaamheden uit te voeren. Voor het gebied is in 2011 een structuurvisie opgesteld. De werkzaamheden die nu uitgevoerd gaan worden, zijn een eerste stap naar de realisering van de plannen die in de structuurvisie zijn gemaakt.

  Lees verder
 • Nieuw rijbewijs voor beroepschauffeurs per 1 juni 2015

  In Europa moeten beroepschauffeurs elke vijf jaar 35 uur nascholing volgen om het C- en/of D-rijbewijs beroepsmatig te mogen gebruiken. Chauffeurs met een C- en/of D-rijbewijs geboren vóór 1 juli 1955, zijn tot op heden in Nederland vrijgesteld van deze nascholingsplicht. Het bewijs van vakbekwaamheid (de zogeheten code 95) wordt bij deze groep chauffeurs automatisch op het rijbewijs aangebracht sinds 10 september 2008 (D-rijbewijs) en 10 september 2009 (C-rijbewijs).

  Lees verder
 • Tijdelijke opslag van vaste mest op landbouwgrond

  Veel landbouwers storten van tijd tot tijd een hoeveelheid vaste mest op hun land, met de bedoeling om deze mest over het land te verspreiden.

  Lees verder
 • E-mailservice bekendmakingen

  Lees verder
Archief
RSS feed

           Website Company Webcast 

           Informatie over aardbevingen als gevolg van gaswinning

 

Website Winkelstad Appingedam
Website Top van Groningen (VVV) Website Centrum voor Jeugd en Gezin (DAL)
Website Werkplein Eemsdelta Belastingenloket
Website van de politiepost in Appingedam Website Eemsdelta\EZ voor ondernemers