Nieuwsberichten

 • Herbeëdiging van burgemeester H.K. Pot

  Mevrouw H.K. Pot is onlangs bij Koninklijk Besluit opnieuw benoemd tot burgemeester van Appingedam, per 1 maart 2015. De burgemeester wordt opnieuw beëdigd op de ‘burgemeesterssteen’, door de Commissaris van de Koningin. De raad roept de bevolking op de installatie bij het raadhuis bij te wonen op vrijdag 6 maart 2015 om 10.00 uur. 

 • Gemeentelijke herindeling

  Op 31 maart neemt de raad een besluit over de gemeentelijke herindeling. De raad heeft via een discussieavond en een stand op de markt al met een aantal inwoners gesproken. Was u niet in de gelegenheid daar aanwezig te zijn en wilt u toch laten horen wat u ervan vindt? De raad hoort graag uw mening, om zo goed mogelijk  beslagen ten ijs te komen bij het nemen van een besluit.

  Lees verder
 • De zorg verandert: een steuntje in de rug voor mantelzorgers

  Mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij de zorg en ondersteuning van onze. Dat waarderen en ondersteunen we.

  Lees verder
 • SV de Eemslanders stopt met oud papier inzameling

  Schietvereniging de Eemslanders stopt per direct met de inzameling van oud papier. De Eemslanders willen iedereen bedanken voor de jarenlange steun.

  Lees verder
 • Fondsenmarkt “Breng je idee verder!”

  Breng je idee verder! Kom naar de Fondsenmarkt om te horen welke fondsen jouw idee kunnen steunen. Schrijf in voor een speeddate of bespreek je idee in het spreekuur.

  Lees verder
 • Werkzaamheden eerste fase van de bodemsanering van de Eendracht van start

  De werkzaamheden van de eerste fase van de bodemsanering van het terrein van de Eendracht aan de Woldweg in Appingedam gaan van start. Na de gunningsprocedure heeft de aannemer Plegt Vos uit Hengelo de opdracht gekregen om de werkzaamheden uit te voeren. Voor het gebied is in 2011 een structuurvisie opgesteld. De werkzaamheden die nu uitgevoerd gaan worden, zijn een eerste stap naar de realisering van de plannen die in de structuurvisie zijn gemaakt.

  Lees verder
 • Nieuw rijbewijs voor beroepschauffeurs per 1 juni 2015

  In Europa moeten beroepschauffeurs elke vijf jaar 35 uur nascholing volgen om het C- en/of D-rijbewijs beroepsmatig te mogen gebruiken. Chauffeurs met een C- en/of D-rijbewijs geboren vóór 1 juli 1955, zijn tot op heden in Nederland vrijgesteld van deze nascholingsplicht. Het bewijs van vakbekwaamheid (de zogeheten code 95) wordt bij deze groep chauffeurs automatisch op het rijbewijs aangebracht sinds 10 september 2008 (D-rijbewijs) en 10 september 2009 (C-rijbewijs).

  Lees verder
 • Gemeentegids 2015-2016

  Omstreeks juni 2015 verschijnt er weer een nieuwe uitgave van de gemeentegids van Appingedam. Deze gids bevat een overzicht van alle instellingen, verenigingen en organisaties die in Appingedam en omgeving werkzaam zijn en is daardoor een onmisbare bron van informatie. De gemeentegids wordt elk jaar huis-aan-huis verspreid. Daarnaast krijgen nieuwe inwoners een exemplaar.

  Lees verder
 • Tijdelijke opslag van vaste mest op landbouwgrond

  Veel landbouwers storten van tijd tot tijd een hoeveelheid vaste mest op hun land, met de bedoeling om deze mest over het land te verspreiden.

  Lees verder
 • E-mailservice bekendmakingen

  Lees verder
Archief
RSS feed

           Website Company Webcast 

           Informatie over aardbevingen als gevolg van gaswinning

Website Winkelstad Appingedam
Website Top van Groningen (VVV) Website Centrum voor Jeugd en Gezin (DAL)
Website Werkplein Eemsdelta Belastingenloket
Website Politiepost Appingedam Website Eemsdelta\EZ voor ondernemers