Beukenlaan 59

Dit item is verlopen op 12-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 12-04-2012
Bekendmaking heeft betrekking op: Beukenlaan 59 Appingedam
Publicatiedatum: 29-02-2012
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning - verleend (reguliere procedure)
Plaats: Appingedam

Betreft:

het kappen van een boom.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam, Postbus 15, 9900 AA Appingedam.
Voor informatie over de verleende vergunning kunt u bellen met de gemeente, telefoonnummer 14 0596.

RSS feed

           Website Company Webcast 

           Informatie over aardbevingen als gevolg van gaswinning

  

Website Winkelstad Appingedam Website Brede Scholen Appingedam
Website Top van Groningen (VVV) Website Centrum voor Jeugd en Gezin (DAL)
Website Werkplein Eemsdelta Belastingenloket
Website Politiepost Appingedam Website Eemsdelta\EZ voor ondernemers

 

 

Gewijzigd: 12-11-2013
Ga 1 pagina terug
Naar bovenPrint deze pagina