Beukenlaan 59

Dit item is verlopen op 12-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Beukenlaan 59
9902PB59
Publicatiedatum: 29-02-2012
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning - verleend (reguliere procedure)
Verzenddatum: 22-02-2012
Plaats: Appingedam

Betreft:

het kappen van een boom.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam, Postbus 15, 9900 AA Appingedam.
Voor informatie over de verleende vergunning kunt u bellen met de gemeente, telefoonnummer 14 0596.

RSS feed

           Website Company Webcast 

           Informatie over aardbevingen als gevolg van gaswinning

 

Website Winkelstad Appingedam
Website Top van Groningen (VVV) Website Centrum voor Jeugd en Gezin (DAL)
Website Werkplein Eemsdelta Belastingenloket
Website van de politiepost in Appingedam Website Eemsdelta\EZ voor ondernemers

 

 

Gewijzigd: 21-01-2015
Ga 1 pagina terug
Naar bovenPrint deze pagina